jesteś tu strona główna  rachunki bankowe Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Rachunki Bankowe

Rachunki bankowe

Rachunki bankowe obsługiwane przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.

Rachunek bieżący budżetu Miasta

nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003

Na powyższy rachunek bankowy należy dokonywać wpłat z nastepujacych tytułów:

- dochody Miasta Gorzów Wlkp. z następujących tytułów : subwencje, dotacje na realizację zadań, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 
  i fizycznych, należne dochody gminy, dzierżawy majątku miasta

- uiszczane przez osoby prawne i fizyczne podatki lokalne: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
- uiszczane przez osoby prawne i fizyczne opłaty lokalne: targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, użytkowanie  wieczyste gruntu, za zajęcie pasa
  drogowego,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania
  wieczystego nieruchomości,

- mandaty karne nałożone przez Straż Miejską oraz pozostałe dochody i opłaty nie ujęte w rachunkach pomocniczych.

Rachunki pomocnicze

 1) opłata skarbowa:
     nr 56 8363 0004 0000 3968 2000 0770

2) dochody Skarbu Państwa: 
   
nr 50 8363 0004 0000 3968 2000 0005

3) wpłaty wadium, kaucji i zabezpieczeń
    nr 23 8363 0004 0000 3968 2000 0006

4) opłaty z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych 
    nr 60 8363 0004 0000 3968 2000 0019

5) opłaty manipulacyjne, opłaty dodatkowe kredytowe i gotówkowe z tytułu korzystania ze środków transportu publicznego bez uiszczonej opłaty
    za przejazd 

    nr 88 8363 0004 0000 3968 2000 0776

6) opłaty komunikacyjne
    nr 42 8363 0004 0000 3968 2000 0052

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Solarska Barbara w dniu 2011-07-22 12:51:04
Informację opublikował(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2011-07-28 08:04:45
Ostatnio zmienił(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2011-10-26 13:58:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu