jesteś tu strona główna  spółki i fundacje Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Wykaz Spółek i Fundacji z udziałem Miasta Gorzowa Wlkp. wg stanu na dzień 01.01.2013 r.

1. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka" Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
 
Adres:
Gorzów Wlkp., ul. Słowiańska 14
tel. 95 733-85-00, 95 728-76-34, fax 95 733-85-02
www.slowianka.pl
sekretariat@slowianka.pl
 
Data rejestracji w sądzie:
08.10.2001 r. KRS 0000051160
Kapitał zakładowy:
45.433.000,00 zł,
90.866 udziałów po 500 zł każdy
 
Wspólnicy i ich wkłady:
- Miasto Gorzów - 100%; 90.866 udziałów za 45.433.000,00 zł.
 
Rada Nadzorcza:
    1. Wojciech Woropaj – Przewodniczący- przedstawiciel Miasta
    2. Renata Rój – przedstawiciel Miasta
    3. Eugeniusz Pławski – przedstawiciel Miasta
 
Zarząd:
    1. Joanna Kasprzak-Perka - Prezes Zarządu
    2. Marek Sancewicz - Wiceprezes Zarządu
 
 
2. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
 
Adres:
Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 49
tel. centr. 95 722-53-85, 95 7224-287, fax 95 722-53-85, RZUO Chróścik 95 726-31-27
www.zuo-gorzow.pl
zuo@zuo-gorzow.pl
 
Data rejestracji w sądzie:
10.03.1992 r. RHB 767
10.03.2004 r. KRS 0000199394
Kapitał zakładowy:
17.949.000,00 zł
35.898 udziałów po 500 zł każdy
 
Wspólnicy i ich wkłady:
       Miasto Gorzów - 100%; 35.898 udziałów za 17.949.000,00 zł.

 
Rada Nadzorcza:
   1. Krzysztof Spychaj – Przewodniczący – przedstawiciel Miasta
   2. Roman Maksymiak  – przedstawiciel Miasta
   3. Maciej Symeryak – przedstawiciel Miasta
 
Zarząd:
      Marek Wróblewski - Prezes Zarządu
 
 
 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
 
Adres:
Gorzów Wlkp., ul. Kos. Gdyńskich 47
tel. centr. 95 728-59-50, sekretariat 95 728-59-56,
fax 95 728-59-55, biuro obsługi klienta 95 733-55-40
www.pwik.gorzow.pl
sekretariat@pwikgo.pl
Data rejestracji w sądzie:
31.08.1991 r. RHB 604
19.10.2001 r. KRS 0000055358
Kapitał zakładowy:
194.175.500,00 zł
388.351 udziałów po 500 zł każdy
 
Wspólnicy i ich wkłady:
   1. Miasto Gorzów - 83,34%; 323.675 udziałów za 161.837.500 zł,
   2. Gmina Kłodawa - 6,90%; 26.799 udziałów za 13.399.500 zł,
   3. Gmina Deszczno - 3,86%; 14.975 udziałów za 7.487.500 zł,
   4. Gmina Lubiszyn - 1,41%; 5.473 udziałów za 2.736.500 zł,
   5. Gmina Santok - 2,70%; 10.477 udziałów za 5.238.500 zł,
   6. Gmina Bogdaniec - 1,77%; 6.857 udziałów za 3.428.500 zł,
   7. Pozostali wspólnicy - 0,02%; 95 udziałów za 47.500 zł.
 
Rada Nadzorcza:
   1. Jerzy Oleksiewicz – Przewodniczący – przedstawiciel Miasta
   2. Krzysztof Częstochowski – przedstawiciel Miasta
   3. Alicja Mleczak – przedstawiciel Miasta
   4. Eleonora Burczyk – przedstawiciel pracowników
   5. Tomasz Wojcieszyński - przedstawiciel Gmin
 
Zarząd:
   1. Bogusław Andrzejczak - Prezes Zarządu
   2. Tomasz Surdacki - Członek Zarządu
   3. Irena Rydzaj - Członek Zarządu
 
 
 
4. Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. w Gorzowie Wlkp.
 
Adres:
Gorzów Wlkp., ul. Przemysłowa 14-15
tel. 95 720-60-28, fax 95 720-20-75
www.grh.pl
grh@grh.pl
Data rejestracji w sądzie:
20.01.1997 r. RHB 1994
19.02.2003 r. KRS
Kapitał zakładowy:
6.102.000,00 zł
3.051 akcji po 2.000 zł każda
9.567 głosów (akcje za wkład niepieniężny - po 2 głosy,  za gotówkę - po 5 głosów)
 
Wspólnicy i ich wkłady:
   1. Miasto Gorzów – liczba  2.359 akcji  o wartości  4.718.000,00 zł,  77,32% akcji w kapitale zakładowym,  liczba  głosów - 6.278,
   2. Miasto Kostrzyn – liczba  62 akcji  o wartości  124.000,00 zł,  2,03%  akcji w kapitale zakładowym,  liczba  głosów - 139,
   3. Starostwo Powiatu Gorzowskiego -  20 akcji  o wartości  40.000,00 zł,  0,66% akcji w kapitale zakładowym,  liczba  głosów – 100,
   4. Pozostali  -  liczba  610 akcji  o wartości  1.220.000,00 zł,  19,99% akcji w kapitale zakładowym,  liczba  głosów – 3.050,
 
Rada Nadzorcza:
   1. Urszula Stolarska – Przewodnicząca – przedstawiciel Miasta
   2. Zenon Szymkowiak – Wiceprzewodniczący - przedstawiciel akcjonariuszy
   3. Ewa Piekarz – przedstawiciel Miasta
   4. Ryszard Kneć – przedstawiciel Miasta
   5. Zbigniew Dobrzański – przedstawiciel Kostrzyna/O
 
Zarząd:
   1. Mariusz Domaradzki - Prezes Zarządu
   2. Stanisław Marek - Wiceprezes Zarządu
 
 
5. Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 
Adres:
Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 49
tel. 95 722-55-22, fax 95 722-55-46
gtbs@pro.onet.pl
Data rejestracji w sądzie:
17.06.1996 r. RHB 1848
21.05.2001 r. KRS 0000013345
Kapitał zakładowy:
18.600.000,00 zł
186 udziały po 100.000 zł każdy
 
Wspólnicy i ich wkłady:
   1. Miasto Gorzów - 96,23%; 179 udziałów za 17.900.000 zł,
   2. Miasto i Gmina Dębno Lub. - 3,23%; 6 udziałów za 600.000,00 zł,
   3. Miasto i Gmina Sulęcin - 0,54%; 1 udział za 100.000 zł.
 
Rada Nadzorcza:
   1. Bogusław Andrzejczak – Przewodniczący – przedstawiciel Miasta
   2. Krystyna Matynia – Sekretarz – przedstawiciel Miasta
   3. Marek Sancewicz – przedstawiciel Miasta
   4. Tadeusz Karpiński – przedstawiciel Miasta
 
Zarząd:
      Mariusz Guzenda - Prezes Zarządu
 

6. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 
Adres:
Kostrzyn n/O
ul. Orła Białego 22
tel. 95 721-98-00
fax 95 752-41-67
www.kssse.pl
info@kssse.pl
Data rejestracji w sądzie:
19.12.1996 r. RHB 1980
27.11.2001 r. KRS 0000066104
Kapitał zakładowy:
27.184.300,00 zł
271.843 akcje po 100 zł każda
 
Akcjonariusze i ich wkłady:
   1. Miasto Gorzów - 5,5% akcji, 3,0% głosów; 15.383 akcje za 1.538.300 zł,
   2. Skarb Państwa - 20,9% akcji, 56,7% głosów, 58.649 akcji za 5.864.900 zł,
   3. Miasto Kostrzyn - 27,6% akcji, 15,1% głosów, 77.428 akcji za 7.742.800 zł,
   4. Gmina Słubice - 26,0% akcji, 14,2% głosów, 72.957 akcji za 7.295.700 zł,
   5. Prochem - Zachód Sp. z o.o. w Słubicach – 2,9 % w kapitale, 1,6% głosów, 8.250 akcji za 825.000 zł,
   6. Gmina Nowa Sól - 9,3% akcji 5,1% głosów, 26.100 akcji za 2.610.000 zł,
   7. Gmina Gubin - 3,3% akcji, 1,8% głosów, 9.126 akcji za 912.600 zł,
   8. Gmina Bytom Odrzański - 1,4% akcji, 0,8% głosów, 3.950 akcji za 395.000 zł
 
Rada Nadzorcza:
   1. Jolanta Fedak – Przewodnicząca RN/ przedstawiciel Skarbu Państwa
   2. Ryszard Bodziacki – Wiceprzewodniczący RN /przedstawiciel Wojewody Lubuskiego
   3. Tomasz Stupienko – przedstawiciel Słubic
   4. Wojciech Szymczak - przedstawiciel UOKiK
   5. Leszek Statkiewicz – przedstawiciel Kostrzyna/O

Zarząd:
   1. Artur Malec - Prezes Zarządu
   2. Roman Dziduch - Wiceprezes Zarządu
 
 
 7. Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp.
 
Adres:
Gorzów Wlkp., ul. Przemysłowa 14
tel. 95 720-87-19, fax 95 720-87-18
www.lfzcg.gorzow.pl
finsterjozef@tlen.pl
Data rejestracji w sądzie:
16.04.2003 r. KRS 0000158857
Kapitał:
500.000,00 zł
 
Fundatorzy i ich wkłady:
     Miasto Gorzów Wlkp. - 100% - wkład pieniężny - 500.000 zł
 
Rada Fundacji:
   1. Tadeusz Tomasik - Przewodniczący
   2. Irena Cichońska - Z-ca Przewodniczącego
   3. Zenon Banaś
   4. Bogusław Bukowski
 
Zarząd:
Józef Teofil Finster - Prezes Zarządu
 
 
8. Fundacja na rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej w Gorzowie Wlkp. - w likwidacji
 
Adres:
Gorzów Wlkp., ul. Nowa 5
tel. 95 736-70-60
fundacja.gsw@op.pl
www.fundacja.pwsz.pl
Data rejestracji w sądzie:
08.11.1994 r. F-1550/94
19.12.2002 r. KRS 0000143041
Kapitał:
22.600,00 zł
 
Fundatorzy i ich wkłady:
   1. Miasto Gorzów Wlkp.- 44,25% - wkład pieniężny - 10.000 zł,
   2. Skarb Państwa - 17,70% - wkład pieniężny 4.000 zł,
   3. Pozostali - 38,05% - wkład pieniężny 8.600 zł.
 
Rada Fundacji:
   1. Bogusław Andrzejczak – Przedstawiciel Miasta
   2. Krystyna Sibińska – Przedstawiciel Miasta
 
Zarząd:
    Tomasz Marcinkowski - likwidator
 

9. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o.

Adres:
Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 46
tel. 95 728-78-00, fax 95 728-78-01
www.mzk-gorzow.com.pl
mzk@mzk-gorzow.com.pl
Data rejestracji w sądzie:
23.11.2012 r. KRS 0000446109
Kapitał zakładowy:
17.331.000,00 zł
34.662 udziały po 500 zł każdy

Wspólnicy i ich wkłady:
- Miasto Gorzów - 100% - 34.662 udziały za 17.331.000,00 zł

 

Rada Nadzorcza:
1. Tadeusz Jankowski - Przewodniczący - przedstawiciel Miasta
2. Grzegorz Golczak - przedstawiciel Miasta
3. Piotr Mielcarek - przedstawiciel Miasta

 

Zarząd:
1. Roman Maksymiak - Prezes Zarządu
2. Iwona Trzcińska - Członek Zarządu

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Należyta Beata w dniu 2013-01-08 12:44:31
Informację opublikował(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-01-09 13:32:05
Ostatnio zmienił(a):Kneć Ryszard w dniu 2013-01-10 09:06:50
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu