jesteś tu strona główna  urząd miasta  budżet miasta Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Urząd Miasta / Budżet Miasta

Budżet Miasta

Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta, uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta wraz z częścią opisową, informacja o stanie mienia komunalnego i prognoza długu, roczne sprawozdania z wykonania budżetu miasta wraz z częścią opisową, sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze wraz z częścią opisową, uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii .

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2009-05-15 12:36:03
Informację opublikował(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2013-12-27 11:45:17
Ostatnio zmienił(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2013-12-27 11:45:17
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz 1240 ze zm.)

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2011-05-17 15:38:45
Informację opublikował(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2013-10-25 11:51:51
Ostatnio zmienił(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2013-10-25 11:51:51
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Roczne informacje z wykonania budżetu Miasta Gorzów Wlkp.

Wykonanie Budżetu Miasta za rok budżetowy, informacja o zadłużeniu Miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń, roczne sprawozdania budżetowe oraz z zakresu operacji finansowych, informacja o kwocie wykorzystanych w roku budżetowym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Solarska Barbara w dniu 2011-05-19 09:31:05
Informację opublikował(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2013-09-17 08:26:03
Ostatnio zmienił(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2013-09-17 08:26:03
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Kwartalne informacje z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

 
Wykonanie Budżetu Miasta, informacja o zadłużeniu Miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń, sprawozdania budżetowe i z zakresu operacji finansowych

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2011-04-29 13:55:10
Informację opublikował(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2013-10-29 11:27:57
Ostatnio zmienił(a):Pulkowska Krystyna w dniu 2013-10-29 11:27:57
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu