jesteś tu strona główna  rewitalizacja miasta Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Konsultacje społeczne - Program Rewitalizacji Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Konsultacje sołeczne pojektu nwelizacji programu: " Lokalny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych -  miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-2015.", wraz z integralną częścią, jaką jest program: „ Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych - miejskich, poprzemysłowych i powojskowtch Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010 - 2015." 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. udostępnia do konsultacji społecznych  " Lokalny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych -  miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-2015." oraz  jest program: „ Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych - miejskich, poprzemysłowych i powojskowtch Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010 - 2015.", w terminie od dnia 02 lutego do dnia 22 lutego 2010 roku


Uwagi i wnioski w sprawie jw. można składać drogą e-mailową wypełniając kwestionariusz, na adres: groblica@um.gorzow.pl lub osobiście w Wydziale Administracji Budowlanej w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków  w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4  pok. Nad Lamusem,  w godzinach pracy Uzędu, w terminie od dnia 02 lutego  do dnia 22 lutego 2010 roku. Tel. 95 7355362.

Również w siedzibie wydziału na miejscu istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Nadesłane po wyznaczonym terminie formularze nie będą brane pod uwagę.


Do publikacji dołączono pliki do pobrania:


1.  „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH – MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH MIASTAGORZOWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010 – 2015.”

( prm GW 02_02_2010.pdf) 
2. „ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH - MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010 – 2015”.   (Prognoza LPR 02_02_2010 Gorzow Wlkp.pdf)
3. KWESTIONARIUSZ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. ( KONSULTACJE SPOŁECZNE kwestionariusz.pdf)
 

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Rydzaj Renata w dniu 2010-02-01 14:06:47
Informację opublikował(a):Groblica Sylwia w dniu 2010-02-02 13:57:19
Ostatnio zmienił(a):Groblica Sylwia w dniu 2013-06-25 09:49:34
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu