jesteś tu strona główna  jak załatwić sprawę ?  sprawy obywatelskie Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Jak załatwić sprawę ? / Sprawy Obywatelskie

Sprawy Obywatelskie

- Dowód Osobisty
- Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
- Zameldowanie na pobyt stały. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
- Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały
- Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się
- Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu z akt ewidencji ludności
- Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
- Ustalanie i wypłata żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe
- Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
- Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
- Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgłoszenie powrotu.
- Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące
- Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy
- Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach
- Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
 


[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Jocz Tomasz w dniu 2004-03-15 14:00:02
Informację opublikował(a):Stańczuk Adam w dniu 2004-03-15 14:28:56
Ostatnio zmienił(a):Stańczuk Adam w dniu 2013-02-05 09:23:58
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu