jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wie Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WIE

Wydział Integracji Europejskiej

Dyrektor: Zygfryd Kamilewicz

tel: 095 7355 835
fax: 095 7355 834
e-mail: wie@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.:
 

 

Zakres działania Wydziału:

 1. koordynacja działań i prowadzenie współpracy zagranicznej miasta;
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z porozumieniami i umowami partnerskimi z innymi miastami;
 3. prowadzenie obsługi urzędu w zakresie korespondencji zagranicznej;
 4. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach i funduszach pomocowych Unii Europejskiej służących realizacji polityki strukturalnej Unii Europejskiej;
 5. współpraca z przedstawicielami organów zarządzających  programami operacyjnymi i środkami pomocowymi przydatnymi w planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego miasta;
 6. inicjowanie i koordynowanie prac jednostek organizacyjnych urzędu zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich;
 7. pomoc i doradztwo oraz prowadzenie czynności związanych z merytorycznym i praktycznym przygotowaniem i wypełnianiem wniosków aplikacyjnych, realizowaniem projektów oraz sprawozdawczością z ich realizacji;
 8. współpraca z organizacjami i instytucjami polskimi i międzynarodowymi na rzecz popularyzacji wiedzy o instytucjach europejskich w społeczności lokalnej;
 9. prowadzenie i inicjowanie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej z zakresu integracji europejskiej;
 10. koordynowanie działań wydziałów i jednostek miasta związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych oraz wynikających z udziału miasta w programach i projektach z zakresu integracji europejskiej;
 11. upowszechnianie w urzędzie, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz spółkach z udziałem miasta, informacji o możliwości uczestnictwa w inicjatywach i programach europejskich;
 12. współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej i przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Polsce oraz z krajowymi i zagranicznymi organami administracji publicznej i innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
 13. współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania zadań związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem miastem;
 14. prowadzenie systemu monitoringu i kontroli sprawozdawczości wykonywanych czynności wynikających z realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
 15. inicjowanie działań dotyczących realizacji dokumentów programowych na szczeblu beneficjenta środków unijnych;
 16. opracowywanie wewnętrznych procedur dotyczących realizacji danego projektu we współpracy z wydziałami zaangażowanymi w jego realizację;
 17. współpraca w przygotowaniu i realizowaniu projektów z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
 18. współpraca zagraniczna w kontekście realizacji przedsięwzięć unijnych.

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-29 14:10:35
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:27:27
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2012-03-09 09:19:50
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu