jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wpo Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WPO

Wydział Podatków i Opłat

Dyrektor: mgr Renata Rój 

 

tel: 095 7355 602
fax: 095 7355 677
e-mail: wpo@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 120

 

Zakres działania Wydziału:

 

 1. przygotowywanie projektów uchwał rady miasta w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz inkasa;
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat lokalnych;
 3. opracowywanie prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, dokonywanie wymiaru podatków;
 4. badanie prawidłowości oświadczeń, informacji i deklaracji składanych przez podatników;
 5. prowadzenie postępowania w sprawach wniosków, odwołań i skarg dotyczących wymiaru podatków i opłat i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty, rozpatrywanie spraw w zakresie zwolnień z podatków;
 6. prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 7. prowadzenie spraw w zakresie ulg w podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych we współpracy z urzędem skarbowym;
 8. ewidencja należności z tytułu podatków i opłaty targowej;
 9. ewidencja należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 10. ewidencja należności z tytułu opłaty planistycznej;
 11. dokonywanie bieżących i okresowych analiz windykacji podatków i opłat lokalnych, opłaty planistycznej, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty prolongacyjnej;
 12. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ich ewidencji;
 13. występowanie o ustanowienie hipoteki na nieruchomościach  za zaległości w podatkach i wieczystym użytkowaniu gruntu Skarbu Państwa;
 14. występowanie o ustanowienie zastawu skarbowego na ruchomościach za zaległości w podatkach;
 15. ewidencja należności z tytułu dzierżaw, najmu i użytkowania wieczystego gruntów komunalnych i Skarbu Państwa oraz trwałego zarządu;
 16. ewidencja należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów komunalnych i skarbu państwa;
 17. ewidencja należności z tytułu sprzedaży nieruchomości i spłaty ratalnej ceny nieruchomości;
 18. wystawianie wezwań do zapłaty i kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego;
 19. ewidencja wpłat z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 20. ewidencja wpłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi;
 21. prowadzenie spraw związanych z opłata skarbową;
 22. rozliczanie deklaracyjne w zakresie podatku VAT– sporządzanie zestawień zbiorczych sum miesięcznych na podstawie informacji wynikających z rejestrów wydziałowych;
 23. rozliczanie poborców – kontrola kwitariuszy prowadzonych przez poborców oraz dotyczących ich dowodów wpłat;
 24. rozliczanie kwitariuszy przychodowych związanych z poborem opłaty targowej;
 25. prowadzenie bezpośredniej obsługi podatników;
 26. składanie skarbnikowi informacji statystycznych;
 27. sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz bilansów sald;
 28. przygotowywanie zgody na wykreślanie hipotek po spłacie zabezpieczonych należności;
 29. ewidencja i windykacja należności z tytułu mandatów karno-kredytowych nałożonych przez Straż Miejską;
 30. wydawanie zaświadczeń i informacji w zakresie określonym w ordynacji podatkowej;
 31. sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w zakresie podatków z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP;
 32. wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w zakresie podatków.

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:42:36
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:57:54
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2012-02-23 14:51:43
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu