jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wkg Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WKG

Wydział Geodezji i Katastru

Dyrektor: mgr Jerzy Oleksiewicz

 

tel: 095 7355 641
fax:095 7355 734
e-mail: wkg@um.gorzow.pl
adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 403

 

Zakres działania Wydziału

 

 1. prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencyjnej sieci uzbrojenia terenu;
 2. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. zakładanie osnów szczegółowych;
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 6. tworzenie, prowadzenie w systemie teleinformatycznym i udostępnianie baz danych obejmujących następujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej:
  a) ewidencji gruntów i budynków,
  b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  c) ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
  d) rejestru cen i wartości nieruchomości,
  e) szczegółowych osnów geodezyjnych,
  f) obiektów topograficznych.
 7. tworzenie, prowadzenie w systemie teleinformatycznym i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
  a) mapy ewidencyjnej,
  b) mapy zasadniczej.
 8. prowadzenie rejestru terenów zamkniętych;
 9. prowadzenie ewidencji operatów szacowania nieruchomości;
 10. prowadzenie spraw rozgraniczania nieruchomości;
 11. ustalanie numerów porządkowych budynków;
 12. prowadzenie spraw scalania i wymiany gruntów;
 13. sporządzanie wniosków o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów i ewidencjonowania wyrażonych zgód;
 14. prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 15. prowadzenie spraw podziałów nieruchomości;
 16. prowadzenie spraw scalania i podziałów nieruchomości;
 17. prowadzenie spraw komunalizacji gruntów skarbu państwa;
 18. regulowanie stanów prawnych gruntów komunalnych;
 19. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych;
 20. prowadzenia spraw nazewnictwa ulic i placów, w tym współdziałanie z Komisją ds. Nazewnictwa Ulic i Placów;
 21. wydawanie opinii w sprawach ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 22. zlecanie i nadzorowanie  prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby miasta
  i Skarbu Państwa;
 23. tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennych w zakresie właściwości prezydenta;
 24. tworzenia aktualizacja i udostępnianie zbiorów danych przestrzennych w zakresie właściwości prezydenta;
 25. zgłaszanie do ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju zbiorów i usług danych przestrzennych;
 26. współdziałanie z organami wiodącymi i innymi organami administracji przy tworzeniu, utrzymywaniu, rozwijaniu i funkcjonowaniu infrastruktury danych przestrzennych;
 27. uzgadnianie i udzielanie dostępu do zbiorów danych przestrzennych;
 28. uzgadnianie klasyfikacji i standardów prowadzenia zbiorów danych przestrzennych;
 29. współdziałanie z innymi jednostkami w celu określania modułów tworzonych zbiorów przestrzennych.

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-21 14:00:16
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:08:36
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:08:36
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu