jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  mdg Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / MDG

Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej


Dyrektor: mgr Ryszard Kneć
tel: 095 7355 559
fax: 095 7355 670 
e-mail: mdg@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 1017

 

Zakres działania Wydziału:

 

 1. prowadzenie rejestrów:
  a) jednostek organizacyjnych miasta,
  b) spółek i fundacji z udziałem miasta;
 2. prowadzenie wykazu członków zarządów spółek i fundacji oraz rad nadzorczych;
 3. analiza sprawozdań finansowych spółek i fundacji z udziałem miasta;
 4. składanie prezydentowi okresowych informacji z działalności spółek i fundacji z udziałem miasta;
 5. współpraca ze spółkami i fundacjami z udziałem miasta prowadzącymi działalność na mieniu komunalnym, w tym m. in. nadzór nad gospodarką powierzonym mieniem komunalnym;
 6. przygotowywanie koncepcji oraz szczegółowych planów restrukturyzacji i przekształceń jednostek organizacyjnych miasta w spółki;
 7. przygotowywanie koncepcji oraz szczegółowych planów restrukturyzacji i przekształceń fundacji i spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały lub akcje;
 8. wdrażanie przyjętych koncepcji i planów przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych w spółki oraz fundacji i spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały lub akcje, a także monitorowanie skuteczności przyjętych rozwiązań;
 9. analiza efektywności działania przekształconych w spółki jednostek organizacyjnych oraz fundacji i spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały lub akcje;
 10. prowadzenie ewidencji majątku miasta zgodnie z klasyfikacją statystyczną, w tym szczegółowej ewidencji analitycznej wszystkich środków trwałych, które są własnością urzędu, według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych i z podziałem według miejsca użytkowania;
 11. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków trwałych innym jednostkom;
 12. organizacja i koordynacja inwentaryzacji majątku użytkowanego przez urząd;
 13. sporządzanie sprawozdań w zakresie rzeczowego majątku miasta;
 14. współdziałanie z Wydziałem Budżetu i Rachunkowości w zakresie ewidencyjnego ujmowania majątku miasta;
 15. przedkładanie prezydentowi okresowych analiz i sprawozdań o stanie i sposobie gospodarowania rzeczowym majątkiem miasta;
 16. opracowywanie analiz obejmujących prawidłowość wykorzystania majątku miasta;
 17. realizacja spraw wynikających z przepisów - Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawy prawo działalności gospodarczej oraz Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie prowadzenia ewidencji przedsiębiorców;
 18. załatwianie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na terenie miasta na sprzedaż napojów alkoholowych w sieci detalicznej i gastronomicznej;
 
[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-29 14:47:27
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:25:18
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2013-09-23 15:11:51
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu