jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wso Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WSO

Wydział Spraw Obywatelskich

Dyrektor: mgr Sylwia Bagińska

tel: 095 7355 581
fax: 095 7355 757
e-mail: wso@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 424

 

Zakres działania Wydziału:

 1. prowadzenie ewidencji ludności pobytu stałego i czasowego;
 2. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania z urzędu i na wniosek;
 3. załatwianie spraw związanych z nadawaniem numeru ewidencyjnego w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;
 4. prowadzenie rejestru i sporządzanie spisów wyborców;
 5. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania i unieważnienia dokumentów tożsamości;
 7. uwierzytelnienie profilu zaufanego;
 8. sporządzanie dla dyrektorów szkół informacji dot. ewidencji dzieci;
 9. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;
 10. przeprowadzanie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej;
 11. udział w przygotowywaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
 12. wydawanie decyzji o uznaniu osób podlegających kwalifikacji wojskowej, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzom odbywającym tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
 13. wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
 14. prowadzenie spraw oraz wydawanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych żołnierzom oraz osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej odbywającym służbę zastępczą i odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej;
 15. prowadzenie spraw dotyczących refundacji utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe oraz ustalanie wysokości świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie;
 16. doręczanie kart powołania do czynnej służby wojskowej, do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
 17. wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi;
 18. realizacja świadczeń na rzecz obrony;
 19. wydawanie decyzji w sprawie zbiórek publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem;
 20. przyjmowanie zawiadomień o odbyciu zgromadzeń oraz wydawanie decyzji zakazujących zgromadzeń;
 21. kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;
 22. wyrażanie zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym lub wojskowym stosunku pracy przez zakład pracy;
 23. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń oraz spraw z nimi związanych;
 24. prowadzenie spraw repatriacyjnych;
 25. prowadzenia spraw spisowych statystyki państwowej zleconej miastu;

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-29 13:13:21
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:28:34
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:28:34
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu