jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wkf Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WKF

Wydział Sportu i Turystyki


Dyrektor: Tomasz Kucharski 

tel: 095 7355 758
fax: 095 7355 779
e-mail: wkf@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 208

 

Zakres działania Wydziału:

 

 1. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej oraz nadzór nad ich działalnością;
 2. prowadzenie ewidencji i rejestracja uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej;
 3. koordynacja realizacji programów rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz ustalanie potrzeb miasta w tym zakresie;
 4. tworzenie warunków do rozwoju działalności stowarzyszeń i instytucji upowszechniających sport poprzez wyposażenie ich w niezbędne środki materialne, techniczne i finansowe a także sprawowanie nadzoru nad przebiegiem tego zadania;
 5. tworzenie warunków dla rozwoju działalności organizacji turystycznych oraz współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie turystyki na terenie miasta;
 6. współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz organizacjami turystycznymi na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej Miasta i rozwoju turystyki, w tym w szczególności z: POT, LOTUR, EPEV, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.;
 7. opracowanie projektów planów wydatków budżetowych na realizację zadań statutowych stowarzyszeń i instytucji upowszechniających sport i turystykę;
 8. zlecanie organizacjom (odpowiadając na ich wniosek lub ofertę) realizację zadań w oparciu o umowy z Prezydentem Miasta;
 9. nadzór nad procesem realizacji zadań publicznych przez poszczególne podmioty na podstawie zawartych umów;
 10. współpraca Wydziału z Radą do Spraw Sportu przy Prezydencie Miasta;
 11. współdziałanie z właściwymi instytucjami i ich jednostkami organizacyjnymi zapewniającymi bezpieczeństwo osób podczas imprez sportowych korzystających ze zbiorników wodnych przystosowanych do pływania;
 12.  opiniowanie wniosków organizatorów imprez masowych artystyczno-rozrywkowych i masowych imprez sportowych będących imprezami masowymi podwyższonego ryzyka oraz niebędących imprezami masowymi podwyższonego ryzyka zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowywanie zezwoleń administracyjnych na ich przeprowadzenie;
 13. przyjmowanie i opiniowanie wniosków o stypendia sportowe dla zawodników i trenerów;
 14. przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nagrody Prezydenta Miasta za zasługi dla lokalnego sportu i turystyki;
 15. ustalanie i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 16. koordynacja organizacji imprez sportowych promujących miasto i jego dorobek,
 17. prowadzenie ewidencji obiektów o charakterze sportowym oraz turystycznym na terenie miasta;
 18. redagowanie informacji i komunikatów dotyczących załatwiania spraw oraz działalności sportowej i turystycznej lokalnych podmiotów prowadzących działalność
 19. społecznie użyteczną – witryna internetowa www.gorzow.pl.
   
 20.  
[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2013-08-14 11:30:33
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2013-08-14 12:36:01
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2013-08-14 12:36:01
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu