jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wku Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WKU

Wydział Kultury i Promocji


Dyrektor:
 dr Ewa Pawlak

tel: 095 7355 839
fax: 095 7355 841
e-mail: wku@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Okólna 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 1

 

Zakres działania Wydziału:

 

 1. opracowywanie planu i sprawozdawczości budżetowej w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocji miasta;
 2. monitoring potrzeb społecznych, opracowywanie i wdrażanie dokumentów strategicznych w zakresie kultury i promocji miasta;
 3. współpraca z instytucjami kultury;
 4. prowadzenie rejestru i nadzór nad miejskimi instytucjami kultury;
 5. wdrażanie rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania i organizacji miejskich instytucji kultury;
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań publicznych, dotyczących działalności kulturalnej i promocyjnej;
 7. współpraca z jednostkami administracji publicznej i innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz kultury i promocji miasta
 8. prowadzenie spraw dotyczących stypendiów twórczych i artystycznych miasta oraz nagród kulturalnych Prezydenta Miasta;
 9. podejmowanie działań i współudział przy realizacji przedsięwzięć promujących kulturę;
 10. opracowywanie założeń i wdrażanie projektów, dotyczących kreowania wizerunku miasta;
 11. koordynacja działań promocyjnych, realizowanych przez wydziały/biura Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., zwanego dalej „Urzędem Miasta”, miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty w celu kreowania spójnego wizerunku miasta;
 12. opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta oraz uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp., zwanej dalej „Radą Miasta”, w zakresie merytorycznym Wydziału;
 13. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz poleceń przełożonych;
 14. przygotowywanie propozycji do planu pracy Rady Miasta;
 15. obsługa interesantów;
 16. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w zakresie merytorycznym Wydziału;
 17. opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie merytorycznym wydziału.

   
[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2013-08-12 13:56:15
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2013-08-14 12:34:59
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2013-08-14 12:34:59
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu