jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  bhp Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / BHP

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Inspektor ds. BHP:  mgr Nidecki Grzegorz

tel: 095 7355 851
fax: 095 7355 670
e-mail: bhp@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Okólna 2, 66-400 Gorzów Wlkp. 
pok.:
4

Zakres działania:

 

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju urzędu;
 5. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów przeznaczonych na potrzeby administracji miasta;
 6. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 7. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa   i higieny pracy;
 8. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 9. prowadzenie problematyki  wypadków w  pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 10. doradztwo jednostkom organizacyjnym miasta  w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 11. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
 12. organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ma terenie urzędu;
 13. współdziałanie z instytucjami zewnętrznymi  w  zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych;
 14. współdziałanie z WOR w  sprawowaniu profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami;
 15. realizacja programu ochrony przeciwpożarowej w urzędzie;
 16. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 17. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 18. pomoc przy wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jednostkom organizacyjnym prowadzonym przez miasto;
   

 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-26 14:14:15
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:30:23
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-08-03 14:11:44
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu