jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  usc Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / USC

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Mirosława Winnicka

tel: 095 7355 691
fax: 095 7355 827
e-mail: usc@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 1

Zakres działania:

 

 1. przyjmowanie oświadczeń woli zawarcia związku małżeńskiego;
 2. sporządzanie i prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego:
  a) urodzeń,
  b) małżeństw,
  c) zgonów;
 3. dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków;
 4. wydawanie z aktów stanu cywilnego odpisów skróconych i zupełnych, zaświadczeń o nieposiadaniu ksiąg itp.;
 5. prowadzenie skorowidzów ksiąg stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów, skorowidzów akt cudzoziemców, skorowidzów akt ustalonych, odtworzonych, wpisanych oraz akt dawnych i akt zbiorowych;
 6. przyjmowanie oświadczeń od obywateli w sprawach wynikających z ustaw: Prawo o Aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy;
 7. prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji administracyjnychw oparciu o ustawy: Prawo o Aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy;
 8. współdziałanie z Wydziałem Spraw Obywatelskich, sądem, prokuraturą, obcymi placówkami dyplomatycznymi w Polsce oraz polskimi przedstawicielstwami za granicą w sprawach stanu cywilnego obywateli;
 9. przyjmowanie protokołów;
  a) zgłoszenia urodzeń dziecka i zgonu;
  b) zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem;
 10. przesłuchanie świadków w sprawie odtworzenia treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu;
 11. zawiadamianie o wszczęciu postępowania;
 12. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego;
 13. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;
 14. wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego oraz sporządzanie aktów małżeństw zawartych w tej formie;
 15. prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego;
 16. załatwianie spraw związanych z korespondencją krajową i konsularną z zakresu wyszukiwania dokumentów stanu cywilnego itp.;
 17. organizowanie uroczystości: nadania imienia dziecku, jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego(25 i 50-lecie) oraz 100-lecia urodzin;
 18. sprawy wynikające z Kodeksu Cywilnego  oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego;
 19. orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej.
[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-26 13:49:18
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:31:32
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-09-24 08:24:41
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu