jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  ksm Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / KSM

Straż Miejska

Komendant: Czesław Matuszak

tel: 095 7355 728
fax:  095 7355 728
e-mail: ksm@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp. 
pok.: 212

Zakres działania:

 

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym  w przepisach o ruchu drogowym;
 2. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 3. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych;
 4. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 5. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i  innych imprez publicznych;
 6. doprowadzanie osób nietrzeźwych do ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia;
 7. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz wartości pieniężnych na potrzeby miasta;
 8. patrolowanie ulic i osiedli;
 9. realizacja zgłaszanych interwencji;
 10. utrzymywanie łączności między jednostkami policji a strażą miejską;
 11. koordynowanie rozmieszczenia służb straży uwzględniające występowanie zagrożeń porządku i spokoju publicznego;
 12. współpraca z policją, organizowanie i prowadzenie służb i działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;
 13. zabezpieczenie uroczystości państwowych i samorządowych;
 14. zabezpieczenie imprez organizowanych lub współorganizowanych przez samorząd;
 15. zabezpieczenie uczestnictwa Sztandaru Miasta Gorzowa Wlkp. podczas oficjalnych uroczystości z udziałem miasta;
 16. zabezpieczenie porządkowe akcji wyborczych, referendów i konsultacji społecznych,
 17. zabezpieczenie akcji kurierskiej na terenie miasta;
 18. prowadzenie działań profilaktycznych i wychowawczych w przedszkolach i szkołach,
 19. informowanie właściwych służb i instytucji o zaobserwowanych zagrożeniach i nieprawidłowościach;
 20. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach występujących zagrożeń oraz sposobach ich eliminacji;
 21. realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej wynikających z aktów normatywno-prawnych, planu reagowania kryzysowego, planu obrony cywilnej i planu operacyjnego funkcjonowania miasta;
 22. prowadzenie biura rzeczy znalezionych;
 23. prowadzenie spraw dotyczących przepadku pojazdów na rzecz miasta na podstawie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
   

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-26 14:05:51
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:30:42
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2012-05-08 15:37:52
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu