jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  aka Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / AKA

Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz

Dyrektor: Bogusław Moroz
tel: 095 7355 862
fax: 095 7355 670

e-mail: aka@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Zakres działania Wydziału:

 

 1. opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego;
 2. opracowywanie programów zadań audytowych;
 3. realizacja zadań audytowych, zapewniających i doradczych;
 4. opracowywanie sprawozdań z realizacji zadania audytowego;
 5. przeprowadzanie audytów sprawdzających;
 6. aktualizacja  Księgi procedur audytu wewnętrznego;
 7. prowadzenie akt bieżących oraz stałych audytu;
 8. opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu;
 9. przygotowanie ocen i analiz służących usprawnieniu procesów zarządzania ryzykiem w poszczególnych obszarach działalności urzędu;
 10. planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających wydziałów  i jednostek organizacyjnych miasta;
 11. opracowywanie na podstawie wyników kontroli informacji i analiz dotyczących funkcjonowania kontrolowanych jednostek;
 12. opracowywanie na podstawie wyników kontroli analiz i propozycji zmierzających do poprawy współdziałania wydziałów urzędu i jednostek organizacyjnych miasta w toku planowania i wykonania budżetu;
 13. opracowywanie sprawozdań i informacji obejmujących działalność kontrolną wydziału,
 14. opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych;
 15. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej prowadzącymi kontrole w wydziałach urzędu i jednostkach organizacyjnych miasta;
 16. prowadzenie kontroli doraźnych w sprawach indywidualnych zleconych przez prezydenta;
 17. prowadzenie po akceptacji przez prezydenta postępowania wyjaśniającego, skarg i wniosków w tym także wnioskowanych przez Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców;
 18. opracowywanie analiz na potrzeby prezydenta;
 19. gromadzenie  i przechowywanie dokumentacji z kontroli zewnętrznych urzędu;
 20. analiza zawartości merytorycznej skarg i wniosków wpływających do urzędu oraz prawidłowości ich rozpatrywania i dokumentowania;
 21. sprawdzanie przestrzegania procedur kontroli ustalonych przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
 22. prowadzenie za zgodą prezydenta i na wniosek rad nadzorczych, kontroli w spółkach z udziałem kapitałowym miasta;
 23. koordynacja działań oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych w zakresie działań audytorskich;
 24. ocena systemu kontroli zarządczej w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych miasta;
 25. monitorowanie stanu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta;
 26. sporządzanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej na potrzeby prezydenta.
   

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-26 13:31:08
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:31:48
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2013-07-25 15:05:42
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu