jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wum Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WUM

Wydział Urbanistyki Miasta

Dyrektor: mgr inż. arch. Małgorzata Stróżewska

tel: 095 7355 658
fax: 095 7355 670
e-mail: wum@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 305

 

Zakres działania Wydziału:

 

 1. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 2. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami wymaganymi przepisami prawa;
 3. przygotowywanie uchwał i rozstrzygnięć związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta;
 4. przygotowywanie materiałów wyjściowych do opracowań planistycznych;
 5. przygotowanie umów związanych z wydatkowaniem środków na opracowania planistyczne;
 6. współpraca z biurami planowania przestrzennego;
 7. sporządzanie informacji dla prezydenta dotyczących postępu nad zaawansowaniem prac planistycznych;
 8. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, również uchylonych i nieobowiązujących;
 9. prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie planów lub ich zmian;
 10. występowanie z inicjatywy prezydenta z wnioskami do rady o opracowanie planów;
 11. opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów;
 12. ustalanie i realizacja rocznych programów prac w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 13. przygotowanie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium i planów co najmniej raz w kadencji rady;
 14. składanie wniosków i wydawanie opinii do projektu planu województwa;
 15. wprowadzanie do planów miejscowych zadań wynikających z planu województwa;
 16. udostępnianie danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 17. wnioskowanie o rozwiązanie w drodze konkursu ważniejszych bądź bardziej złożonych zadań przestrzennych oraz przekazywanie materiałów do tych konkursów;
 18. prowadzenie spraw związanych z powołaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz jej obsługa administracyjna;
 19. uzyskiwanie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej o projektach planów miejscowych, o projekcie Studium oraz opinii dotyczącej oceny aktualności Studium i planów miejscowych;
 20. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w obszarach pozbawionych planów;
 21. wydawanie innych decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 22. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy wraz z rejestrem graficznym;
 23. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z rejestrem graficznym;
 24. sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz naliczanie opłat administracyjnych z tego tytułu;
 25. przygotowanie opinii dotyczących podziału terenu w formie postanowienia.

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-21 14:42:16
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:08:08
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-24 13:08:08
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu