jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  pmb Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / PMB

Biuro Prezydenta Miasta

Dyrektor: Stanisława Furykiewicz

tel: 095 7355 545 lub 095 7219 545
fax: 095 7355 670 lub 095 7219 670
e-mail: pmb@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 209

Zakres działania Biura:

 1. organizowanie i dokumentowanie pracy prezydenta;
 2. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji zwykłej prezydenta;
 3. obsługa sekretariatów prezydenta, zastępców, sekretarza i skarbnika;
 4. organizowanie współpracy prezydenta  z radą i jej komisjami;
 5. koordynowanie załatwiania przez wydziały interpelacji radnych;
 6. koordynowanie udzielania odpowiedzi przez zastępców prezydenta, sekretarza i skarbnika na wnioski radnych w sprawach interwencji kierowanych do prezydenta miasta;
 7. prowadzenie ewidencji zarządzeń prezydenta  i przekazywanie ich do realizacji;
 8. nadawanie biegu oraz publikowanie zarządzeń i innych aktów prawnych wydawanych przez prezydenta;
 9. przekazywanie w formie elektronicznej do Wojewody Lubuskiego uchwał rady oraz zarządzeń i innych aktów prawnych wydawanych przez prezydenta do publikacji w Dzienniku Urzędowym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 10. koordynacja przesyłania przez prezydenta w terminie ustawowym Wojewodzie Lubuskiemu oraz jednostkom organizacyjnym urzędu odpisów zarządzeń prezydenta  oraz uchwał rady;
 11. koordynowanie przygotowania założeń i projektów aktów własnych prezydenta  oraz kierowanie ich do odpowiednich adresatów;
 12. prowadzenie obsługi techniczno-biurowej kolegium;
 13. przygotowanie dokumentów niezbędnych dla wydania Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Miejskiemu Policji, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa na terenie miasta;
 14. ewidencjonowanie interpelacji i zapytań radnych oraz wystąpień komisji rady kierowanych do prezydenta;
 15. tworzenie warunków współpracy prezydenta z radą;
 16. przygotowanie składu „Monitora Miasta Gorzowa Wlkp.”;
 17. ewidencja i monitorowanie realizacji ustaleń podjętych na naradach z udziałem prezydenta, wdrażanie dyspozycji prezydenta co do sposobu realizacji zadań;
 18. prowadzenie ewidencji decyzji prezydenta wydanych organizatorom imprez masowych;
 19. prowadzenie rejestru wniosków z przyjęć petentów przez prezydenta, zastępców i sekretarza oraz przekazywanie ich do realizacji;
 20. prowadzenie rejestru wniosków z przyjęć obywateli przez Radnych Rady Miasta i przekazywanie ich do realizacji;
 21. nadzór merytoryczny w zakresie tematyki prawnej nad Monitorem Miasta Gorzowa;

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-26 13:00:20
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:36:45
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:36:45
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu