jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  brk Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / BRK

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców


Miejski Rzecznik Konsumentów:
mgr Andrzej Wawrzyński 

tel: 095 7355 962
fax: 095 7355 748
e-mail: brk@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Orląt Lwowskich 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Zakres działania Biura:

 

 1. zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
 2. prowadzenie edukacji konsumenckiej;
 3. w szczególnie uzasadnionych przypadkach wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów lub wstępowanie za zgodą powoda do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta;
 4. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 5. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 6. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 7. występowanie z wnioskiem do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów;
 8. przedstawianie sądowi, jeżeli nie bierze udziału w sprawie o ochronę interesów konsumentów toczącej się przed sądem, istotny dla sprawy pogląd;
 9. wykonywanie innych zadań  określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych;
 10. podejmowanie działań o charakterze informacyjno-doradczym, w sprawach problemowych konsumentów-mieszkańców miasta w zakresie związanym z funkcjonowaniem urzędu i podległych mu jednostek;
 11. współdziałanie w celu uzyskania niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz wglądu do dokumentów urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie tematyki obejmującej realizowane zadania;
   

 

 

[<< wróć ]

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Exner Robert w dniu 2005-10-12 08:48:11
Informację opublikował(a):Exner Robert w dniu 2005-10-12 08:49:40
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-26 13:39:45
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu