jesteś tu strona główna  ogłoszenia  lokalizacje inwestycji Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Ogłoszenia / lokalizacje inwestycji

Obwieszczenie

o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUM-I.6733.43.7.2013.JM z dnia 24 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest  budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w rejonie ul Kamiennej - inwestycja na działce nr 50 i części działki nr 51/17 obr.1 „Chwalęcice” w Gorzowie Wlkp.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Jeziorny Dariusz w dniu 2013-12-27 09:30:10
Informację opublikował(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2013-12-27 09:33:01
Ostatnio zmienił(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2013-12-27 09:33:01
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUM-I.6733.33.7.2013.JM z dnia 4 września 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa stacji transformatorowej 15kV/0,4kV wraz z powiązaniami sieci kablowych 15kV i 0,4kV oraz przebudowa sieci napowietrznej 15kV dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego przy ul. Niwickiej - inwestycja na działkach nr 182/12, 182/16, 193/1, 193/2, 193/5, 193/9, 193/12, 193/24, 193/31, 193/39, 193/36, 351 obr.13 „Zieleniec” przy ul. Niwickiej i ul. Skautów w Gorzowie Wlkp.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Jeziorny Dariusz w dniu 2013-09-06 12:44:39
Informację opublikował(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2013-09-06 12:54:55
Ostatnio zmienił(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2013-09-06 12:54:55
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 299/2, 304/2, 1997 obr. 3 „Wawrów”  ul. Podmiejska w Gorzowie Wlkp.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Jeziorny Dariusz w dniu 2013-09-06 12:50:58
Informację opublikował(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2013-09-06 12:53:31
Ostatnio zmienił(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2013-09-06 12:53:31
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, wraz z przyłączami , z posadowieniem wolnostojącej szafy rozdzielczej i złącza zintegrowanego z układem pomiarowo-rozdzielczym zasilającego w energię elektryczną działki budowlane przy ul. Dworskiej . Inwestycja obejmuje działki z obr. 12 nr 406, 366/16, 366/9, 366/10, 366/11, 366/12, 366/13, 366/14, 366/15, 367/18, 367/17, 367/16, 367/15, 367/14, 367/13, 367/12, 367/11, 367/10, 367/9 w Gorzowie Wlkp.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Jeziorny Dariusz w dniu 2011-02-08 15:51:52
Informację opublikował(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2011-02-08 15:52:26
Ostatnio zmienił(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2011-02-16 14:49:50
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami linii kablowych SN-15kV i Nn-0,4kV przy ul. Podmiejskiej Bocznej Inwestycja obejmuje dz. z obr. 3 nr 362/1, 372, 385, 386 w Gorzowie Wlkp

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Jeziorny Dariusz w dniu 2011-02-01 10:03:22
Informację opublikował(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2011-02-01 10:03:51
Ostatnio zmienił(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2011-02-01 10:03:51
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z ul. Strażackiej w ul. Gospodarskiej w Gorzowie Wlkp. na działkach z obr. 12 nr 408, 410, 353/5, 352/13 .

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Jeziorny Dariusz w dniu 2010-09-15 15:04:46
Informację opublikował(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2010-09-15 15:05:30
Ostatnio zmienił(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2010-09-15 15:05:30
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie

o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUM.I.J.M.7331-2-25/10 z dnia 11czerwca 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa linii kablowych nn-0,4kV, wraz z posadowieniem szaf przyłączeniowo-pomiarowych i kablowych szaf rozdzielczych  zasilających w energię elektryczną działki przeznaczone pod budynki mieszkalne jednorodzinne przy ul. Furmanka. Inwestycja obejmuje dz. nr 81, 52/1,52/2, 53, 32/39, 54, 31/10, 31/9, 31/2, 31/8, 31/7, 31/6, 31/5, 31/4, 31/3, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 w Gorzowie Wlkp. ul. Furmanka.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Jeziorny Dariusz w dniu 2010-06-16 13:07:32
Informację opublikował(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2010-06-16 13:08:31
Ostatnio zmienił(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2010-06-16 13:08:31
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych nn- 0,4kV, z posadowieniem kablowych szaf rozdzielczych i szaf przyłączeniowo-pomiarowych zasilających w energię elektryczną kompleks działek budowlanych przy ul. Ludowej. Inwestycja obejmuje działki z obr. 13 nr 211, 209/5, 209/13, 209/14, 209/15, 209/16, 209/17, 209/18, 209/19, 209/20, 209/21, 209/22, 209/23, 209/24, 209/25 w Gorzowie Wlkp.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Jeziorny Dariusz w dniu 2011-02-17 13:00:02
Informację opublikował(a): w dniu 0000-00-00 00:00:00
Ostatnio zmienił(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2011-02-17 13:15:03
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu