jesteś tu strona główna  jak załatwić sprawę ?  geodezja Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Jak załatwić sprawę ? / Geodezja

Geodezja i Kataster

Wykaz spraw załatwianych przez Wydział Geodezji i Katastru

WKG-01 Podział nieruchomości zgodny z ustaleniami planu miejscowego, warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub niesprzeczny z przepisami odrębnymi

WKG-02 Podział nieruchomości dokonywany niezależnie od ustaleń planu lub niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

WKG-03 Ustalenie numeru porządkowego budynku.

WKG-04 Wydawanie wypisów, wyrysów i informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków.

WKG-05 Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie danych ewidencji gruntów i budynków.

WKG-06 Kopia mapy zasadniczej.

WKG-07 Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

WKG-08 Przyjęcie dokumentacji do zasobu.

WKG-09 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dziakowicz Agnieszka w dniu 2011-02-15 09:26:05
Informację opublikował(a):Dziakowicz Agnieszka w dniu 2011-02-15 09:26:05
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-19 08:29:12
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu