jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  wtp Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / WTP

Wydział Transportu Publicznego

Dyrektor: Tadeusz Tomasik

tel: 095 7355 732
fax: 095 7355 613
e-mail: wtp@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Okólna 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 101 - 209 I i II piętro

 

Zakres działania Wydziału:

 

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością operatorów i przewoźników w zakresie transportu zbiorowego;
 2. wykonywanie analiz komunikacyjnych poprzedzających wydanie zezwoleń lub potwierdzeń zgłoszenia na przewozy;
 3. sporządzanie propozycji  przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu w środkach komunikacji miejskiej;
 4. przeprowadzanie badań służących bieżącej weryfikacji prawidłowości oferty przewozowej;
 5. opracowywanie informacji niezbędnych  do tworzenia rozkładów jazdy;
 6. sporządzanie propozycji planów strategicznych dla komunikacji miejskiej na podstawie badań marketingowych;
 7. formułowanie wytycznych do tworzenia - aktualizacji planu transportowego;
 8. projektowanie układów komunikacyjnych;
 9. poszukiwanie źródeł finansowania rozwoju komunikacji miejskiej;
 10. wnioskowanie o zawieranie porozumień międzygminnych w zakresie komunikacji miejskiej i umów o współfinansowanie przewozów;
 11. organizowanie przetargów – postępowań na świadczenie usług przewozowych;
 12. określanie standardów usług przewozowych;
 13. organizowanie komunikacji okolicznościowej;
 14. opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie taryf przewozowych;
 15. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku infrastruktury komunikacji miejskiej;
 16. windykacja opłat dodatkowych;
 17. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i reklamacji składanych przez pasażerów;
 18. prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania;
 19. prowadzenie spraw związanych z czynnościami zmierzającymi do zastosowania środków egzekucyjnych przy ściąganiu opłat i kar z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania;
 20. wydawanie licencji na wykonywanie:
  a) transportu drogowego taksówką,
  b) krajowego transportu drogowego osób,
  c) krajowego transportu drogowego rzeczy;
 21. wydawanie zezwoleń na wykonywanie:
  a) regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  b) regularnych, specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
 22. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie osób i rzeczy. 

 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-07-29 13:55:00
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2011-10-19 14:27:54
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2013-12-02 13:16:21
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu