jesteś tu strona główna  struktura organizacyjna urzędu miasta  bra Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta / BRA

Wydział Rozwoju Miasta i Aglomeracji

Dyrektor :  Krzysztof Karwatowicz

tel:  095 7355  786
fax:  095 7355 744
e-mail:

adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.


 

Zakres działania Biura:

 1. inicjowanie i opracowywanie kierunków strategii rozwoju miasta, w tym prowadzenie spraw związanych z koordynacją realizacji i monitoringiem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.;
 2. sporządzanie opracowań dotyczących rozwoju miasta i wyrażanie opinii w sprawach wpływających na rozwój miasta;
 3. reprezentowanie urzędu w gremiach dotyczących rozwoju miasta i województwa;
 4. reprezentowanie urzędu w pracach nad sporządzeniem i oceną realizacji strategii rozwoju szczebla krajowego, ponadregionalnego i regionalnego, w tym opracowywanie stanowiska miasta, monitoring realizacji zapisów oraz sporządzanie opinii w zakresie stopnia ich realizacji i proponowanych zmian;
 5. prowadzenie spraw związanych z powołaniem i zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Aglomeracji Gorzowskiej, w tym organizacja spotkań członków Aglomeracji, działania organizacyjne oraz monitorowanie realizacji zapisów statutu;
 6.  prowadzenie działań związanych z współpracą zewnętrzną Aglomeracji Gorzowskiej, w tym z relacjami z obszarem metropolitarnym Berlina;
 7. obsługa zadań związanych z uczestnictwem miasta w stowarzyszeniach i organizacjach grupujących samorządy terytorialne, w tym m.in. w Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz regulowanie składek Związku Celowego Gmin MG – 6;
 8. organizowanie działań oraz współpraca z partnerami zewnętrznymi na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego miasta, w szczególności w zakresie działań na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej miasta;
 9. inicjowanie, udział i koordynacja programów współpracy międzynarodowej związanych z rozwojem miasta;
 10. współdziałanie w przeprowadzaniu konsultacji społecznych w zakresie rozwoju;
 11. prowadzenie spraw związanych z działaniami analityczno strategicznymi miasta;
 12. opracowanie i wdrożenie formuły instytucjonalizacji partnerstwa JST realizującej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.;
 13. udział w sformułowaniu porozumienia dotyczącego realizacji ZIT z Instytucją Zarządzającą;
 14. opracowanie i wdrażanie Strategii ZIT obejmującej m.in. wskazanie: obszarów wsparcia, wymiaru terytorialnego, celów rozwojowych przewidzianych do realizacji w ramach ZIT, a także systemu wdrażania;
 15. przygotowanie kryteriów wyboru projektów dla ZIT;
 16. organizacja posiedzeń i obsługa administracyjna Komitetu Monitorującego;
 17. przygotowywanie procesu preselekcji złożonych wniosków o dofinansowanie;
 18. opracowywanie listy rankingowej projektów;
 19. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych ZIT;
 20. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu w procesie naboru i realizacji projektów finansowanych z wykorzystaniem wsparcia zewnętrznego.”
   

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Dolny Bartosz w dniu 2013-08-14 10:19:07
Informację opublikował(a):Dolny Bartosz w dniu 2013-08-14 12:32:25
Ostatnio zmienił(a):Dolny Bartosz w dniu 2013-08-14 12:32:25
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu