jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 05.12..2012 r.
 
WSR-I.6220.34.2012.WG
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Zgodnie z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.)
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.  – Zlewnia A” realizowanego na działkach  nr: 7/2; 30/1; 30/2; 32/2; 32/4; 83/4; 87/2; 119; 144; 147; 148/1; 148/6; 148/7; 152; 236/5, 241; 244/3, 266/6; 266/7 w obrębie  7 Chróścik  oraz działkach nr: 8/1; 155/3; 156/5; 187/2; 187/5 w obrębie  8 Lasy  w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest Miasto Gorzów Wielkopolski, którego inwestorem jest Miasto Gorzów Wielkopolski.
Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 04.12.2012 r., znak WSR-I.6220.34.2012.WG.
Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Kombatantów 34,  tel. 095 7355 810.
Dane o wydanej decyzji znak: WSR-I.6220.34.2012.WG z dnia 04.12.2012 r. znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych - Systemie Informacji o Środowisku, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (archiwum.bip.gorzow.pl).

Sprawę prowadził:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-12-06 11:57:15
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-12-06 12:02:28
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-12-06 12:02:28
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu