jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:
sortuj według: Kanał RSS dla kategorii Ogłoszenia / inne

Nabór kandydatów do Komisji konkursowej na zadania w kulturze fizycznej w 2014 r.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Kucharski Tomasz w dniu 2013-12-10 09:52:02
Informację opublikował(a):Kucharski Tomasz w dniu 2013-12-10 09:54:45
Ostatnio zmienił(a):Kucharski Tomasz w dniu 2013-12-10 09:54:45
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Ogłoszenie

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Sienkowska Katarzyna w dniu 2013-12-05 14:49:05
Informację opublikował(a):Sienkowska Katarzyna w dniu 2013-12-05 14:57:03
Ostatnio zmienił(a):Sienkowska Katarzyna w dniu 2013-12-11 11:05:17
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta unieważnia otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. maksymalnie dla 10 osób niepełnosprawnych

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-11-04 14:25:12
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-11-04 14:26:32
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-11-04 14:26:32
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Wyniki konkursu ofert na zadania w kulturze fizycznej ogłoszonego 14.06.20013 r.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Kucharski Tomasz w dniu 2013-08-07 12:16:02
Informację opublikował(a):Kucharski Tomasz w dniu 2013-08-07 12:12:42
Ostatnio zmienił(a):Kucharski Tomasz w dniu 2013-08-07 12:17:32
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.06.2013 r. wpłynął wniosek „AD-POL” Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 102 b, 66-400 Gorzów Wlkp., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania obiektu magazynowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 187/49 w obrębie 7 Chróścik  w Gorzowie Wlkp.” „AD-POL” Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 102 b, 66-400 Gorzów Wlkp.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-07-09 11:52:19
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-07-09 11:54:24
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-07-09 12:00:33
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Santok

Wójt Gminy Santok zawiadamia, że na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, Oddział Elektrociepłownia Gorzów, ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przyłączeniu nowo budowanego bloku parowo – gazowego na terenie PGE GiEK S.A.  Oddział Elektrociepłownia Gorzów do istniejącego systemu przesyłowego gazu wysokiego ciśnienia z sieci Gaz-System S.A.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-07-03 09:01:39
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-07-03 09:05:43
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-07-03 09:05:43
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Lokale komunalne do remontu

Lokale komunalne do remontu

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-05-07 11:31:54
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-05-07 12:02:49
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-05-07 12:02:49
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie technologii ściekowej" na działce nr 6 w obrębie 8 Lasy, przy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 10.04.2013 r., znak WSR-I.6220.4.2013.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-04-24 14:15:30
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-04-24 14:19:55
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-04-24 14:19:55
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Wyniki konkursu ofert

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Adamonis Halina w dniu 2013-04-17 15:03:13
Informację opublikował(a):Adamonis Halina w dniu 2013-04-17 15:00:35
Ostatnio zmienił(a):Adamonis Halina w dniu 2013-04-17 15:04:04
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert ze sfery upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez promocję i aktywizację turystyki wodnej, w ramach zadań publicznych przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w 2013 r.


Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Pera Małgorzata w dniu 2013-04-17 10:04:01
Informację opublikował(a):Pera Małgorzata w dniu 2013-04-17 09:58:08
Ostatnio zmienił(a):Pera Małgorzata w dniu 2013-04-17 11:05:23
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu  Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-03-15 09:47:45
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-03-15 10:03:58
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-03-15 11:45:50
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Wyniki II konkursu ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2013 roku.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Kucharski Tomasz w dniu 2013-03-05 14:03:33
Informację opublikował(a):Kucharski Tomasz w dniu 2013-03-05 13:56:35
Ostatnio zmienił(a):Kucharski Tomasz w dniu 2013-03-05 14:05:18
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-02-28 08:52:40
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-02-28 08:55:24
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-02-28 08:55:24
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że opracowano projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego” .
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-02-18 10:05:36
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-02-18 10:09:43
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-02-18 10:09:43
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie budynku magazynowego o halę produkcyjną urządzeń poligraficznych wraz ze stanowiskiem do czyszczenia i lakiernią dla elementów małogabarytowych, na działce nr ewid. 641 zlokalizowanej przy ul. Walczaka 25 obręb 3 Wawrów w Gorzowie Wlkp.”, którego inwestorem jest firma JD – GRAFIX Sp. z o.o. ul.  Walczaka 25,  66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 28.01.2013 r., znak WSR-I.6220.36.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-01-29 10:40:06
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-29 10:43:55
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-29 10:43:55
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Wyniki konkursu ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2013 roku.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Kucharski Tomasz w dniu 2013-01-28 14:08:16
Informację opublikował(a):Kucharski Tomasz w dniu 2013-01-28 14:04:41
Ostatnio zmienił(a):Kucharski Tomasz w dniu 2013-01-28 14:08:16
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-01-07 13:29:09
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-01-07 13:29:51
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-01-07 13:29:51
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zaplecza magazynowego Zakładu Produkcji Styropianu YETICO S.A. Olsztyn w Gorzowie Wlkp. ul. Mosiężna 14 na działkach 265/13, 267/6, 267/5 i 268/2 w obrębie 7 Chróścik”, którego inwestorem jest YETICO S.A., ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 31.12.2012 r., znak WSR-I.6220.30.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-01-02 09:56:24
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-02 10:05:41
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-02 10:05:41
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z grupą czterech zbiorników o poj. 6,4 m3, posadowionych na płycie fundamentowej, na działce 1413/1 obr. 10 Zamoście w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej”, którego inwestorami są panowie Krzysztof Madej i Leszek Madej, zam. ul. Strażacka 4, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 31.12.2012 r., znak WSR-I.6220.29.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-01-02 09:51:39
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-02 10:04:22
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-02 10:04:22
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku magazynowo-produkcyjnego z wydzieloną częścią socjalno-biurową o powierzchni zabudowy 2349 m2, na działkach o nr ewid. 1935, 311, 312/3, 312/4 obrębu 3 Wawrów, przy ul. Podmiejskiej 15 c w Gorzowie Wlkp.”, którego inwestorem jest firma BIOFAKTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 13.12.2012 r., znak WSR-I.6220.35.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-12-17 10:31:43
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-12-17 10:43:29
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-12-17 10:43:29
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. – Zlewnia A” realizowanego na działkach  nr: 7/2; 30/1; 30/2; 32/2; 32/4; 83/4; 87/2; 119; 144; 147; 148/1; 148/6; 148/7; 152; 236/5, 241; 244/3, 266/6; 266/7 w obrębie  7 Chróścik  oraz działkach nr: 8/1; 155/3; 156/5; 187/2; 187/5 w obrębie  8 Lasy  w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest Miasto Gorzów Wielkopolski, którego inwestorem jest Miasto Gorzów Wielkopolski oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 04.12.2012 r., znak WSR-I.6220.34.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-12-06 11:57:15
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-12-06 12:02:28
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-12-06 12:02:28
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Ogłoszenie

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Sienkowska Katarzyna w dniu 2012-12-06 11:25:07
Informację opublikował(a):Sienkowska Katarzyna w dniu 2012-12-06 11:02:38
Ostatnio zmienił(a):Sienkowska Katarzyna w dniu 2012-12-10 11:29:39
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej  (o powierzchni użytkowej ok. 626,4 m2) na halę malarni wraz ze śrutownikiem, przy ul. Mosiężnej 21 w Gorzowie Wlkp., na działce 369/5 w obrębie 7 Chróścik”, którego inwestorem jest firma I.M.C. Engineering Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mosiężna 21, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 12.11.2012 r., znak WSR-I.6220.31.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-11-13 10:51:20
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-11-13 10:57:33
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-11-13 10:57:33
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Adamonis Halina w dniu 2012-10-19 16:24:50
Informację opublikował(a):Adamonis Halina w dniu 2012-10-19 16:20:57
Ostatnio zmienił(a):Adamonis Halina w dniu 2012-10-19 16:24:50
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 31/1, 32/3, 254/1 w obrębie 7 Chróścik, przy ul. Złotego Smoka i ul. Małyszyńskiej, w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest firma Klaus Borne Fabryka Drzwi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lipowa 21, 74-320 Barlinek oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 03.10.2012 r., znak WSR-I.6220.23.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-10-04 09:58:01
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-04 09:59:55
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn

Wójt Gminy Lubiszyn informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Wiatrowej Baczyna” wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanego na terenie gmin: Lubiszyn, Bogdaniec i m. Gorzów Wlkp.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-10-01 09:48:05
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-01 09:59:12
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Zawiadomienie Wójta Gminy Lubiszyn

Wójt Gminy Lubiszyn zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie "Farmy Wiatrowej Baczyna”.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-09-07 14:06:56
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-09-07 14:12:56
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego budynku usługowego (garaż podziemny, tor kartingowy Voltinkart, gastronomia, część fitness, biura, jeden lokal mieszkalny), przy ul. Jagiellończyka w Gorzowie Wlkp., na dz. Nr 633, 621, 634, 630 i 631 obręb 5 Śródmieście, którego inwestorem jest  Pascal Petiot, ul. Wyspiańskiego 6/1, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 28.08.2012 r., znak WSR-I.6220.18.2012.WG.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-08-31 11:20:29
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-08-31 11:25:10
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na warsztat samochodowy i myjnię pojazdów w realizowanym na działce  nr 992/13 obręb 11-Zakanale przy ul. Kasprzaka w Gorzowie Wlkp. obiekcie salonu samochodowego „Ford”  oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 27.08.2012 r., znak WSR-I.6220.22.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-08-28 09:05:43
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-08-28 09:09:39
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn

Wójt Gminy Lubiszyn działając na podstawie art.33 ust. 1 w związku z art. art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. Samociążek 92, 86-010 Koronowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Baczyna” na działkach nr 84, 85 obr. Wysoka gmina Lubiszyn, działki nr: 19, 21, 22/1, 23, 61, 63, 64, 65, 69, 73, 77, 266, 267, 268, 294, 304, 305, 306, 311/1, 312, 317, 318, 319, 320/1, 320/2, 325, 326, 327 obręb Lubno gmina Lubiszyn.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-08-21 13:26:21
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-08-21 13:32:14
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali przyjmowania odpadów oraz obudowie wiaty do kompostowania na działce nr 85/1 w obrębie 7-Chróścik przy ulicy Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 13.08.2012 r., znak WSR-I.6220.25.2012.JS.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-08-17 11:39:09
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-08-17 11:43:02
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku serwisu i salonu sprzedaży samochodów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka w Gorzowie Wlkp. na dz. o nr ewid. 1311 obręb 11 Zakanale w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest DDB AUTO Bogacka Spółka Jawna  ul. Mieszka I, 30 71-011 Szczecin oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 30.07.2012 r., znak WSR-I.6220.12.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-08-01 10:32:32
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-08-01 10:35:43
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu szkutniczo – rzemieślniczego – produkcji wioseł oraz kajaków i innych detali kompozytowych na dz. o nr ewid. 73/3 obręb 13 Zieleniec w Gorzowie Wlkp. przy ul. Harcerskiej, którego inwestorem jest firma pn. „G’POWER Rafał Głażewski ul. Zuchów 5, 66-400 Gorzów Wlkp.”  oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 23.07.2012 r., znak WSR-I.6220.13.2012.JS.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-07-26 09:18:02
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-07-26 09:23:57
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Zaproszenie do zgłaszania uwag

Zaproszenie do zgłaszania uwag

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2012-07-18 10:13:30
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2012-07-19 08:13:51
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-01-19 08:32:40
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2011-01-19 09:00:31
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Ogłoszenie Prezydenta Miasta - konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury w roku 2011

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Goździk Iwona w dniu 2011-01-28 11:42:39
Informację opublikował(a):Goździk Iwona w dniu 2011-01-28 11:54:37
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w 2011 roku

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-02-02 10:49:17
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2011-02-02 11:21:15
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Z A W I A D O M I E N I E
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zawiadamia o wydanej w dniu 31.01.2010 r. decyzji nr 29/11 znak WAB/KŁ/7353-1/691/10 o o pozwoleniu na budowę czterech budynków o funkcji handlowo-usługowej, parkingu na 137 stanowisk postojowych, drogi dojazdowej do budynków z placem manewrowym i chodnikami, zjazdu z projektowanej drogi na ul. Kombatantów wraz z chodnikami, pochylniami i schodami terenowymi, oświetlania terenu, kanalizacji deszczowej w tym kolektorów tłocznych wraz z separatorem i przepompownią wód opadowych oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią na terenie działek o nr ewiden. gruntu 411/3, 477, 2152/3, 2152/4, 2152/5, 2152/6, 2152/7 i 2155 (obręb 2 – Górczyn), położonych w przy ulicy Kombatantów w Gorzowie Wlkp., W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z ww. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Kombatantów 34, Wydział Administracji Budowlanej, pok.1119, XI piętro (budynek Watral) – w godzinach urzędowania.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Nowakowski Ryszard w dniu 2011-02-04 10:14:13
Informację opublikował(a):Szrejter Danuta w dniu 2011-02-04 11:15:07
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej wewnętrznej do obsługi urządzeń technologicznych zakładu produkcji proszku spawalniczego „CALVIA Sp. z o.o. Warszawa”, zlokalizowanego przy ul. Mosiężnej w Gorzowie Wlkp. na działkach 370/2 i 265/16 obręb 7 Chróścik, którego inwestorem jest CALVIA Sp. z o.o. ul. Dobra 56/68, 00-312 Warszawa.  Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 10.02.2011 r.,  znak WSR.XII.7624-1-29/10.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-02-14 11:28:30
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-02-14 11:28:30
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Gorzów Wlkp.

Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Gorzów Wlkp.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-01-10 12:35:29
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2011-01-10 12:56:01
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2011 roku  zadań z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-03-09 12:07:59
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2011-03-10 08:03:41
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Rozstrzygnięcie konkursów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Rostrzygnięcie konkursu ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-03-09 13:41:53
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2011-03-10 08:03:22
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.02.2011r. wpłynął wniosek firmy FAURECIA Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. ul. Szczecińska 31, 66-400 Gorzów Wlkp., uzupełniony 08.03.2011 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu produkującego deski rozdzielcze i panele drzwiowe do samochodów, na dz. nr 371 obręb 7 Chróścik, przy ulicy Szczecińskiej”.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-03-17 13:45:27
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-03-17 13:52:36
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu pomocy spoełcznej

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-03-21 07:47:45
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2011-03-21 13:40:55
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

KONKURS OFERT NA ZADANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ W 2011 R.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacja zadan samorządu gminy w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych w ramach dla uczniów programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-03-21 13:58:43
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-03-21 13:43:22
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni nr 4 ujęcia wód podziemnych Zakładu Energoelektrycznego Energo-Stil Sp. z o.o.,  przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp., na działce 2601 obrębu 3 Wawrów, którego inwestorem jest Zakład Energoelektryczny ENERGO-STIL Sp. z o.o. ul. Walczaka 25, 66-407 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 24.03.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-4/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-03-30 10:30:44
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-03-30 10:36:14
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali przemysłowej z zapleczem biurowym, produkcji mebli sklepowych, biurowych, kuchennych i przemysłowych z gotowych komponentów wraz z ich malowaniem, w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Mosiężnej,  dz. nr 369/4 obręb 7 Chróścik”, którego inwestorem jest firma K-SHOP TECH Sp. z o.o. Sp. komand. ul. Sikorskiego 16, 66-470 Kostrzyn n/O. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 13.04.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-8/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-04-18 09:09:55
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-04-18 09:15:53
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Zakładu Utylizacji Odpadów, rejon ul. Małyszyńskiej nr 180 w Gorzowie Wlkp., w obrębie ewidencyjnym nr 7 Chróścik – obiekt kategorii XXII” w związku z koniecznością wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, polegających na zmianie parametrów budynku nr 13, budowie budynku nr 101, 102 i 103, zmianie lokalizacji stacji transformatorowej, rezygnacji z realizacji budynku nr 15a i 15b, którego inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 12.04.2011 r.,  znak WSR.XII.7624-1-2/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-04-15 11:17:05
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-04-15 11:25:52
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynu na sól drogową o pojemności  ok. 3000 Mg, z placem manewrowym i infrastrukturą techniczną, na działce nr 2149 w obrębie 3 Wawrów, przy ul. Podmiejskiej 19,  w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest VEOLIA Usługi dla Środowiska Spółka Akcyjna Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 27.06.2012 r., znak WSR-I.6220.17.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-06-28 13:09:14
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-06-28 13:19:04
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 31/1, 32/3, 254/1 w obrębie 7 Chróścik, przy ul. Złotego Smoka i ul. Małyszyńskiej, w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest firma Klaus Borne Fabryka Drzwi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lipowa 21, 74-320 Barlinek oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 25.06.2012 r., znak WSR-I.6220.7.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-06-28 13:03:20
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-06-28 13:17:08
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw wraz z budową wiaty oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 605/12 i 667/3 obrębu 3 Wawrów, przy ul. Pomorskiej w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest TILTON Spółka z o.o., ul. Pomorska 71, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 25.06.2012 r., znak WSR-I.6220.11.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-06-26 11:23:24
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-06-26 11:32:24
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

unieważnienie konkursu ofert

unieważnieniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Adamonis Halina w dniu 2012-06-25 13:28:36
Informację opublikował(a):Adamonis Halina w dniu 2012-06-25 13:24:39
Ostatnio zmienił(a):Adamonis Halina w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu samochodowego czterostanowiskowego dla samochodów do 3,5 t,  z zapleczem socjalno-biurowym oraz jednostanowiskową stacją kontroli pojazdów do 3,5 t na działce nr 4/1 w obrębie 1 Chwalęcice, przy ul. Myśliborskiej 66 w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest ELEAR Sp. z o.o.  ul. Myśliborska 66, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 31.05.2012 r., znak WSR-I.6220.4.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-05-31 11:16:21
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-05-31 11:23:44
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. na działce 6 w obrębie 8 Lasy, przy ul. Kostrzyńskiej, którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja w dniu 24.05.2012 r., znak WSR-I.6220.6.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-05-25 11:47:27
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-05-25 11:53:41
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-05-24 11:34:08
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-05-24 12:15:11
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowy istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ „Wawrów” na działkach o nr 30, 31/1, 32/1, 26/1 i 20/1 w obrębie 3 – Wawrów przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 12.04.2012 r.,  znak WSR.VIII.7624-1-30/11
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-04-17 14:25:22
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-04-17 14:34:13
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działkach  nr ewid. 376/33 i 378/3 w obrębie 1, przy ul. Żwirowej 140 a w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest Krzysztof Ciesielski, ul. Dolomitowa 19, 66-400 Gorzów Wlkp.
oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 02.04.2012 r., znak WSR.XII.7624-1-26/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-04-04 11:42:34
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-04-04 11:53:28
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Oferta Gorzowskiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania pn. Piłkarski turniej dla dzieci „Gorzowskie mini Euro-2012”.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Kucharski Tomasz w dniu 2012-04-03 15:11:56
Informację opublikował(a):Kucharski Tomasz w dniu 2012-04-03 15:08:59
Ostatnio zmienił(a):Kucharski Tomasz w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA W SPORCIE W 2012 ROKU.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2012-03-01 15:05:37
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2012-03-01 14:49:17
Ostatnio zmienił(a):Kucharski Tomasz w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy czterech hal magazynowych na artykuły spożywcze, na działce nr ewid. 1294 w obrębie 11 Zakanale, przy        ul. Koniawskiej w Gorzowie Wlkp., którego inwestorami są Beata i Arkadiusz Mazurkiewicz, ul. Winna 2, 66-400 Gorzów Wlkp. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 24.02.2012 r., znak WSR.XII.7624-1-24/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-02-29 10:59:29
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-02-29 11:01:08
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, realizowanej w ramach rozbudowy funkcjonującego zakładu na działce nr 355  obręb 7 Chróścik, przy  ul. Mosiężnej 6 w Gorzowie Wlkp.”, którego inwestorem jest AUTO-GALERIA Sp. z o.o.  ul. Mosiężna 6, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 24.02.2012 r., znak WSR- I.6220.1.2012.WG.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-02-27 11:23:06
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-02-27 11:58:19
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „przebudowy hali przemysłowej pod montaż kabiny lakierniczo – suszącej w Spółce Gorzów Wagony”, zlokalizowanej na dz. 2229/1 obr. 6 Słoneczne, przy ul. Dworcowej 17 w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest „Gorzów Wagony” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 17, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 06.02.2012 r., znak WSR.XII.7624-1-28/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-02-08 09:12:27
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-02-08 09:26:10
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Nabór na członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zaprasza do udziału w naborze na 2 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2012-02-02 10:15:19
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2012-02-02 14:34:48
Ostatnio zmienił(a):Olszewska Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Santok

Wójt Gminy Santok zawiadamia, że na wniosek RENPRO Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Wawrów”.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-01-25 13:47:54
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-01-25 14:38:48
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zbierania i odzysku odpadów na działce nr 370/6 w obrębie 7 Chróścik, przy ulicy Spiżowej w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest firma  pn. ELEKTROSYSTEM Józef i Szymon Giejbo Sp. j., ul. Piłsudskiego 29, 66-440 Skwierzyna oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 12.12.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-22/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-12-15 13:15:59
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-12-15 13:27:46
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „rozbudowa istniejącej wytwórni mas mineralno-bitumicznych, zlokalizowanej na dz. 250/7 obr. 7 Chróścik, przy ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp., polegająca na zainstalowaniu dodatkowego zbiornika na pył węglowy”, którego inwestorem jest firma pn. „Polski Asfalt” Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 08.12.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-21/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-12-13 10:08:29
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-12-13 10:15:49
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.11.2011r. wpłynął wniosek Ciesielskiego Krzysztofa, ul. Dolomitowa 19, 66-400 Gorzów Wlkp., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów na działkach nr 376/33 i 378/3 w obrębie 1 Chwalęcice , przy ul. Żwirowej 140a w Gorzowie Wlkp.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-12-02 12:10:20
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-12-02 12:17:45
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Autoryzowanej Stacji Serwisowej Pojazdów Ciężarowych SCANIA o stanowisko odstawcze, stanowisko diagnostyczne i magazyn olejów na działce nr 868/3, obręb  3 Wawrów, przy ul. Sybiraków 42 w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest firma pn. Warsztat Usług Technicznych Sp. j. Krystyna Tynfowicz, Jerzy Tynfowicz, ul. Sybiraków 42, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 23.11.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-23/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-11-28 12:12:10
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-11-28 12:26:10
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Sprawozdanie z konsultacji programów na 2012 rok

Sprawozdanie
z konsultacji przeprowadzonych na podstawie Uchwały Nr LXXVII/1192/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-10-26 08:56:56
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2011-10-26 12:12:05
Ostatnio zmienił(a):Olszewska Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-10-05 08:02:54
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2011-10-06 13:13:22
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego bloku gazowo-parowego, na działce nr 233/20 w obrębie 3 Wawrów w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, z siedzibą przy ul. Energetyków 6 w Gorzowie Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 30.09.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-20/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-10-03 09:43:53
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-10-03 09:47:28
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowwa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 133/1 w obrębie 12-Siedlice przy ulicy Wschodniej 24 w Gorzowie Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 16.09.2011 r.,  znak WSR.XII.7624-1-19/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-09-19 09:00:56
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-09-19 09:21:51
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Ogłoszenie Prezydenta Miasta - zamiar bezpośredniego zawarcia umowy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta - zamiar bezpośredniego zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wlkp. jako podmiotem wewnętrznym

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Adamonis Halina w dniu 2011-08-24 08:46:57
Informację opublikował(a):Adamonis Halina w dniu 2011-08-24 08:47:49
Ostatnio zmienił(a):Adamonis Halina w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali magazynowej z częścią socjalno – biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym placów manewrowych składowych i parkingów”, na działkach nr 49, 43/14, 43/6, 43/8, w obrębie 2 Górczyn, przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 18.08.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-14/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-08-23 13:31:25
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-08-23 13:51:05
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. obwieszcza, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” realizowanego w południowo – wschodniej części miasta w dzielnicy Zakanale, pomiędzy ulicą Kobylogórską, Strażacką, rzeką Wartą i wschodnią granicą miasta Gorzowa Wlkp., na obszarze zlewni kanału Siedlickiego, powyżej ulicy Kobylogórskiej oraz w dniu 22.08.2011 r wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,  znak WSR.XII.7624-1-15/11.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-08-23 13:12:58
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-08-23 13:46:00
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. obwieszcza, że w dniu 28.07.2011 wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” realizowanego w południowo – wschodniej części miasta w dzielnicy Zakanale, pomiędzy ulicą Kobylogórską, Strażacką, rzeką Wartą i wschodnią granicą miasta Gorzowa Wlkp., na obszarze zlewni kanału Siedlickiego, powyżej ulicy Kobylogórskiej. Inwestorem przedsięwzięcia jest Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze,  ul. Ptasia 2B, 66-400 Gorzów Wlkp.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-07-29 13:32:38
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-07-29 13:38:40
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na działce 1149/2 obrębu 6 Słoneczne w Gorzowie Wlkp., przy ulicy Konstytucji 3 Maja, którego inwestorem jest SHELL POLSKA Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-07-27 09:23:59
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-07-27 09:27:19
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Wyniki Konkursu Ofert na zadania w kulturze fizycznej z dnia 15.07.2011 r.

Informacja Wydziału Kultury Fizycznej dotycząca rozstrzygnięci konkursu ofert z dnia 22.06.2011 r.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-07-22 11:22:22
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-07-22 11:09:22
Ostatnio zmienił(a):Woźniak Stanisław w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. na działce 6 w obrębie 8 Lasy w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 27.06.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-13/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-07-01 10:13:02
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-07-01 10:20:12
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zawiadamia o wszczęciu w dniu 10.06.2011 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” realizowanego w południowo – wschodniej części miasta w dzielnicy Zakanale, pomiędzy ulicą Kobylogórską, Strażacką , rzeką Wartą i wschodnią granicą miasta Gorzowa na obszarze zlewni kanału Siedlickiego powyżej ulicy Kobylogórskiej.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-06-17 12:50:29
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-06-17 12:55:50
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji betonu towarowego przy  ul. Cichej w Gorzowie Wlkp. na działkach 967/2, 961/20, 961/21, 961/13, 961/14 w obrębie 11 Zakanale, którego inwestorem jest firma LAFARGE BETON TOWAROWY Sp. z o.o. ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 06.06.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-9/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-06-10 09:10:50
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-06-10 09:15:59
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Paliwa Formowanego RDF na działce nr 154 obrębu 7 Chróścik w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej” (poprzednia nazwa przedsięwzięcia: „budowa elektrociepłowni na paliwo formowane na działce o nr ewid. 154 obrębu 7 Chróścik, przy ul. Małyszyńskiej, w Gorzowie Wlkp.”), którego inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 49 i została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 07.06.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-32/10.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-06-10 09:03:12
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-06-10 09:13:21
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Komunikat o naborze ławników na kadencję 2012-2015

Komunikat w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gorzowie Wlkp.,na kadencję 2012 – 2015.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Kuncewicz Irena w dniu 2011-06-07 12:24:37
Informację opublikował(a):Kuncewicz Irena w dniu 2011-06-07 13:43:50
Ostatnio zmienił(a):Kuncewicz Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Sprawozdanie z konsultacji  przeprowadzonych na podstawie Uchwały Nr LXXVII/1192/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-06-06 10:37:27
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2011-06-07 08:29:03
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji  stacji  paliw  płynnych  na działce 1149/2 w obrębie 6  Słoneczne, przy  Al. Konstytucji 3 – go Maja  w Gorzowie Wlkp.”, realizowanego  przez firmę SHELL POLSKA Sp. z o.o. 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.  nr 7a.     
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-05-30 11:49:23
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-05-30 11:55:44
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji stacji paliw płynnych na działkach 1079/9, 1078/4 obręb 11 Zakanale w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Kasprzaka”, którego inwestorem jest SHELL POLSKA Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 17.05.2011 r.,  znak WSR.XII.7624-1-5/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-05-24 09:02:49
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-05-24 09:18:56
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert  na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w 2011 roku

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-05-12 11:53:17
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2011-05-13 12:48:32
Ostatnio zmienił(a):Olszewska Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu produkującego deski rozdzielcze i panele drzwiowe do samochodów, na dz. nr 371 obręb 7 Chróścik, przy ulicy Szczecińskiej”, którego inwestorem jest firma Faurecia Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Szczecińska 31 i została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 05.05.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-7/11.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-05-09 10:06:38
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-05-09 10:20:22
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Otwarty konkurs ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2011 roku.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-02-01 11:30:35
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-02-01 11:32:35
Ostatnio zmienił(a):Woźniak Stanisław w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Konkurs na "zaproszenie" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Konkurs na "zaproszenie" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-01-18 16:04:10
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2011-01-19 09:03:36
Ostatnio zmienił(a):Olszewska Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Konkurs na "zaproszenie" z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Konkurs na "zaproszenie" z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-01-19 08:14:55
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2011-01-19 09:02:04
Ostatnio zmienił(a):Olszewska Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-01-19 08:06:58
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2011-01-19 08:57:50
Ostatnio zmienił(a):Olszewska Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Rozstrzygnięcie konkursów ofert i wniosków na kulturę fizyczną w 2010 r.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2010-02-19 10:17:08
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2010-02-19 11:31:36
Ostatnio zmienił(a):Woźniak Stanisław w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zawiadamia o wydanej w dniu 07.09.2009 r. decyzji nr 439/09 znak WAB/RS/7353-1/472/09 o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 97, 151, 213, 214, 2019, 158, 2075, 147, 207, 209, 175, 2073, 122, 2080, 2020, 127, 141, 172, 101/3, 101/21 obręb 2-Górczyn w rejonie ulic Dekerta i Srebrnej w Gorzowie Wlkp. wchodzącej w skład przedsięwzięcia pod nazwą: "Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na Obszarze Związku Celowego Gmin MG-6". W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z ww. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, Wydział Administracji Budowlanej, pokój nr 303, II piętro – w godzinach urzędowania.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Szrejter Danuta w dniu 2009-09-08 09:40:25
Informację opublikował(a):Szrejter Danuta w dniu 2009-09-08 09:41:38
Ostatnio zmienił(a):Szrejter Danuta w dniu 2011-04-28 12:16:27
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Ogłoszenie o dodatkowym konkursie ofert na zadanie w kulturze fizycznej

Dodatkowy konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także zadań ratownictwa wodnego oraz zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Lista załączników do pobrania dla tego artykułu:
Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2009-06-24 15:14:32
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2009-06-25 08:32:49
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2009 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert na zadania kulturze fizycznej oraz na zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, a także konkursu wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2009-03-04 10:37:37
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2009-03-04 10:38:24
Ostatnio zmienił(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-04-28 12:16:27
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu

Informacja Wydziału Kultury Fizycznej

INFORMACJA o wynikach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2008-03-12 15:14:20
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2008-03-12 15:14:50
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2011-04-28 12:16:27
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu