jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert  na zadania w zakresie

turystyki i krajoznawstwa.

 

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert ze sfery upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez promocję i aktywizację turystyki wodnej, w ramach zadań publicznych przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w 2013 r.

Do konkursu została zgłoszona 1 oferta na jedno z trzech zadań. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Tytuł zadania: Organizacja na rzece Warcie turystycznych wycieczek wodnych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji historyczno-turystycznej, w zakresie historii dróg wodnych, żeglugi  śródlądowej, ekologii, jak również atrakcyjności turystycznej Gorzowa Wlkp. i regionu gorzowskiego.

         1

Stowarzyszenie Wodniaków – Przystań Gorzów

Organizacja na rzece Warcie turystycznych wycieczek wodnych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji historyczno-turystycznej, w zakresie historii dróg wodnych, żeglugi śródlądowej, ekologii, jak również atrakcyjności turystycznej Gorzowa Wlkp. i regionu gorzowskiego.

 

10 000 zł

Tytuł zadania: organizacja turystycznych wycieczek wodnych po stawie w Parku Wiosny Ludów oraz organizacja sezonowej wypożyczalni łodzi i kajaków – w ramach obchodów 100 – lecia Parku Wiosny Ludów

 

 

Brak ofert

 

Tytuł zadania: organizacja górskiego spływu kajakowego rzeką Kłodawką na trasie od ulicy Szmaragdowej do Parku Wiosny Ludów

 

 

Brak ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy może żądać uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia oferty w ciągu 30 dni od dnia     niniejszego ogłoszenia wyników konkursu ofert.

 Podstawa prawna: art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 ze zm.).

 

  

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

            (-)

Tadeusz Jędrzejczak

 

 

 Gorzów Wlkp., 2013.04.16

                                                                                                                   

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Pera Małgorzata w dniu 2013-04-17 10:04:01
Informację opublikował(a):Pera Małgorzata w dniu 2013-04-17 09:58:08
Ostatnio zmienił(a):Pera Małgorzata w dniu 2013-04-17 11:05:23
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu