jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie
Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz § 15 ust. 16 uchwały Nr XXXVIII/428/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013
Prezydent Miasta unieważnia otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. maksymalnie dla 10 osób niepełnosprawnych, zapewniających wsparcie tym osobom w codziennym życiu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2012r. poz. 305).

Na konkurs wpłynęły dwie oferty:

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

1.

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25

„Mieszkalnictwo chronione – Nasz dom”

2.

Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski, ul. Walczaka 42, Gorzów Wlkp.

Prowadzenie mieszkań chronionych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

 
 
Obie oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Szczegółowe przyczyny odrzucenia ofert znajdują się w kartach oceny ofert, dostępnych w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej.
 
                                                                                                                  Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
                                                                                                                                       (-)
                                                                                                                           Tadeusz Jędrzejczak
 
Gorzów Wlkp., 04.11.2013 r.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-11-04 14:25:12
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-11-04 14:26:32
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-11-04 14:26:32
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu