jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2009 roku

Dnia 6 stycznia 2009 r. obradowała Komisja do spraw wyboru ofert oraz wniosków na zadania w kulturze fizycznej.
              Komisja rozpatrywała wnioski oraz oferty w czterech kategoriach wymienionych w tytule informacji. Trzy z tych kategorii miały do dyspozycji środki w wysokości podanych w prowizorium budżetowym i przedstawiały się w następujących wielkościach:
- szkolenie sportowe w klubach – 1.600.000,00 PLN,
- utrzymanie bazy sportowej – 280.000,00 PLN,
- zajęcia sportowe dla uczniów (profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi) – 500.000,00 PLN.
Na tej podstawie Komisja rozpatrując oferty odnosiła się do kwot wyżej przedstawionych.
Niektóre z proponowanych ofert przedstawiały zbyt wysokie koszty realizacji poszczególnych zadań, bądź Komisja oceniła, że można zadania określone w ofertach wykonać mniejszym nakładem sił i środków. Dlatego też Komisja kilkanaście ofert zweryfikowała i postanowiła zmniejszyć kwotę dofinansowania realizacji tych zadań.
              W poniższych tabelach zawarto wszystkie propozycje dotacji dla stowarzyszeń zarówno te, które Komisja przyjęła bez uwag, jak i te które należałoby zweryfikować. Oferty do zweryfikowania zostały w tabelach ukazane w taki sposób, że przed proponowaną przez Komisję kwotą w tabeli widnieje napis ”NEG” – co oznacza do negocjacji. Komisja zobligowała Wydział Kultury Fizycznej do przeprowadzenie negocjacji z zainteresowanymi organizacjami zaznaczając, że negocjacji nie podlega kwota proponowana przez Komisję, tylko zakres działań określonych       w ofertach.
              Niżej przedstawiamy zaakceptowane przez Prezydenta Miasta. wielkości dotacji dla organizacji pozarządowych, które złożyły swoje oferty i wnioski na realizację zadań w kulturze fizycznej.
Rozdział 92601 – utrzymanie i wynajem bazy sportowej
L.p.
Nazwa stowarzyszenia
Wysokość dotacji
 1.  
Piast Karnin
20000
 1.  
TKKF Stilon
30000
 1.  
Orlęta
30000
 1.  
Admira
30000
 1.  
Gorzovia
70000
 1.  
K.Sz. Stilon
10000
 1.  
AZS-AWF
40000
 1.  
GTPS
50000
 
Razem:
280.000
 
Rozdział 92605 – szkolenie sportowe:
L.p.
Nazwa stowarzyszenia
Wysokość dotacji
 1.  
Kłos Małyszyn
NEG     15000
 1.  
UTW
NEG       3000
 1.  
Iskra Gorzów
NEG     15000
 1.  
GSBS – brydż
4000
 1.  
GSBS – brydż
3500
 1.  
UKS Dragon
2000
 1.  
Petanqua
NEG    20000
 1.  
LOK Kadet
20000
 1.  
UKS Mieszko
17550
 1.  
AG
NEG      6000
 1.  
AZS-PWSZ
150000
 1.  
GSSiR impreza
NEG    20000
 1.  
GSSiR szkolenie
NEG    10000
 1.  
LOK ZR
8000
 1.  
Piast Karnin
NEG    20000
 1.  
GOZPN
3000
 1.  
Speedway
4000
 1.  
Klub Sportów Walki
4000
 1.  
TKKF Stilon
60000
 1.  
GKPW ‘59
45000
 1.  
Orlęta
45000
 1.  
KS Płetwal
NEG   15000
 1.  
MKKS
95000
 1.  
Admira
100000
 1.  
Admira - Hryckiewicz
7000
 1.  
Gorzovia
60000
 1.  
K.Sz. Stilon
55000
 1.  
BKS
70000
 1.  
AZS-AWF
340000
 1.  
PUKS Maksymilian
2000
 1.  
MKP Słowianka
70000
 1.  
TKKF Staszica Zdr.
3000
 1.  
GKP
130000
 1.  
GSZS CHŁOPCY
45000
 1.  
GSZS ch. + dz.
60000
 1.  
ZSO nr I.
Do SZS spartakiada
 1.  
Karate – szkolenie
15000
 1.  
Karate – impreza
45000
 
Razem:
1.587.050
 
Rozdział 85154 – (PPA) zajęcia sportowe dla uczniów
L.p.
Nazwa stowarzyszenia
Wysokość dotacji
 1.  
Kłos Małyszyn
NEG 10000
 1.  
UKS Dragon
4000
 1.  
LOK Kadet
5000
 1.  
UKS Chemik
20000
 1.  
AZS-PWSZ
30000
 1.  
Speedway
20000
 1.  
Klub Sportów Walki
2000
 1.  
UKS Społeczniak
2000
 1.  
Rafi
NEG   10000
 1.  
TKKF Stilon
25000
 1.  
MUKS Stilon
3000
 1.  
GKPW ‘59
15000
 1.  
Orlęta
25000
 1.  
PUKS Maksymilian
3000
 1.  
MKKS
20000
 1.  
Admira
30000
 1.  
Gorzovia
20000
 1.  
K.Sz. Stilon
10000
 1.  
BKS
40000
 1.  
AZS-AWF
70000
 1.  
MKP Słowianka
25000
 1.  
UKS Jedynka
8450
 1.  
UKS Lider
4000
 1.  
GKP
40000
 1.  
GSZS spartakiada
48550
 1.  
Floorball
NEG   10000
 
Razem:
500.000
  
Rozdział 92605 – sport kwalifikowany:
L.p.
Nazwa stowarzyszenia
Wysokość dotacji
 1.  
TKKF Stilon
NEG     60000
 1.  
AZS-PWSZ
NEG   950000
 1.  
Kanglida
NEG     40000
 1.  
GKKosz.
NEG     45000
 1.  
Gorzovia
200000
 1.  
K.Sz. Stilon
NEG     50000
 1.  
AZS-AWF
NEG 1075000
 1.  
GZSN START
NEG   100000
 1.  
GTPS
NEG   450000
 1.  
GKP
NEG   550000
 
Razem:
3.520.000
 
Rozdział 75415 – ratownictwo wodne
L.p.
Nazwa stowarzyszenia
Wysokość dotacji
1
WOPR
15000

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2009-03-04 10:37:37
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2009-03-04 10:38:24
Ostatnio zmienił(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-04-28 12:16:27
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu