jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Sprawozdanie z konsultacji programów na 2012 rok

Sprawozdanie
z konsultacji  przeprowadzonych na podstawie Uchwały Nr LXXVII/1192/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r.
W dniach od 26 września do 14 października 2011 r. odbyły się konsultacje projektów programów na 2012 rok, w tym:
1)Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012;
2)Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012;
3)Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektami programów na 2012 rok zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. archiwum.bip.gorzow.pl.
 Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich uwag i propozycji w formie pisemnej, osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną. W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Spraw Społecznych nie wpłynęła żadna opinia/uwaga.
 
Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak
 
Gorzów Wlkp., 25.10.2011 r.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-10-26 08:56:56
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2011-10-26 12:12:05
Ostatnio zmienił(a):Olszewska Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu