jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 28.06.2012 r.
 
WSR-I.6220.17.2012.WG
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.)
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynu na sól drogową o pojemności  ok. 3000 Mg, z placem manewrowym i infrastrukturą techniczną, na działce nr 2149 w obrębie 3 Wawrów, przy ul. Podmiejskiej 19,  w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest VEOLIA Usługi dla Środowiska Spółka Akcyjna Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 27.06.2012 r., znak WSR-I.6220.17.2012.WG.
Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Kombatantów 34,  tel. 095 7355 810.
Dane o wydanej decyzji znak: WSR-I.6220.17.2012.WG z dnia 27.06.2012 r. znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych - Systemie Informacji  o Środowisku, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (archiwum.bip.gorzow.pl).

Sprawę prowadził:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-06-28 13:09:14
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-06-28 13:19:04
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu