jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Zawiadomienie Wójta Gminy Lubiszyn

                                                                                                         Lubiszyn, dnia 05.09.2012r.
 
RIT.6220.06.2011.MK
 
                                                                                                            Zawiadomienie 
                                                                                     o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
Dotyczy: wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie “Farmy Wiatrowej Baczyna”
 

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z poźniejszymi zmianami) informuje się, że w sprawie  jak wyżej zostały zebrane odpowiednie dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Stosownie do przepisów art. 10 § 1 KPA informuje się, że w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w Urzędzie Gminy w Lubiszynie, przy ul. Myśliborskiej 9,  tel. 95 72 77 153, zabudowa@lubiszyn.pl będzie można zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się na piśmie, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                              (-) Tadeusz Karwasz
 
Otrzymują:
1. Elektrownie Wodne Sp. z o.o.
2. UG w Bogdańcu
3. UM w Gorzowie Wlkp.
4. a/a

 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-09-07 14:06:56
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-09-07 14:12:56
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu